ZUS już nie wyśle listu z informacją o stanie konta. Jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury?

W 2020 r. w skrzynkach pocztowych nie pojawią się tradycyjne listy od ZUS, informujące o stanie konta ubezpieczonego. Swoją przewidywalną emeryturę można sprawdzić w internecie. Zmiany związane są z pandemią koronawirusa.

Każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyłał ubezpieczonym list z informacją o wartości zgromadzonych składek oraz przewidywalnej emeryturze. W tym roku, stan naszego konta można sprawdzić poprzez internet na PUE ZUS. Zainteresowani mogą również złożyć wniosek o wydanie informacji w formie papierowej - do odbioru drogą pocztową albo w placówce ZUS.

Jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury i stan konta ZUS?

Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy wybrać:

  1. "Panel ubezpieczonego"
  2. następnie zakładkę "Informacje o stanie konta"
  3. i na końcu "Informacje za rok 2019"

Informację zostały udostępnione po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego na koncie oraz składek i środków z otwartego funduszu emerytalnego (OFE) zapisanych na subkoncie.

Co znajduje się w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego?

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat stanu konta w ZUS. Wśród nich znajdziemy m.in.: składki na ubezpieczenie emerytalne, kwotę ogólną na subkoncie, sumę kwot na koncie i subkoncie oraz w przypadku osób, które ukończyły trzydziesty piąty rok życia, hipotetyczną emeryturę.

IOSKU pokazuje stan naszych środków w ZUS na dzień 31 grudnia 2019 roku. Obejmuje zwaloryzowane kwoty kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 2018 roku. Po kliknięciu w zakładkę "Składki na ubezpieczenie emerytalne w podziale za rok" można sprawdzić składki za 2019 rok. W przypadku pozostawania członkiem OFE, kwoty te są pomniejszone o część, która jest zapisywana na subkoncie i przekazywana do OFE.

Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"