"Maluch plus". Na czym polega program? Dla kogo jest przewidziany?

7 września rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej, przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus". Budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania istniejących już miejsc opieki nad dziećmi wynosi 450 mln złotych.

Podstawowym celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki - podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Maluch plus". Na czym polega? Kto może otrzymać wsparcie?

Program "Maluch plus" podzielony jest na pięć modułów. Na dofinansowanie z modułów 1a i 1b na utworzenie w 2021 roku nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, oraz zapewnienie ich funkcjonowania mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa). Forma dofinansowania to zarówno wsparcie w utworzeniu nowych miejsc, jak i ich utrzymaniu. Aby otrzymać dofinansowanie, na terenie danej jednostki samorządu nie mogą istnieć inne żłobki lub kluby dziecięce, samodzielnie utworzone przez tę jednostkę.

  • W module 1b z kolei dofinansowanie przysługuje zadaniom realizowanym na terenie gmin, gdzie na dzień składania wniosku funkcjonowały już żłobki lub kluby dziecięce, zaś wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza 6 mln zł.
  • W module 2 na wsparcie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego, które przeznaczyły środki uzyskane z poprzednich edycji programu "Maluch plus" na utworzenie miejsc opieki w placówkach. Uzyskane środki można przeznaczyć do ich funkcjonowanie.
  • Moduł 3 pozwala wnioskować o wsparcie osobom fizycznym, jak i osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Dofinansowanie można przeznaczyć na utworzenie w 2021 roku nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
  • Moduł 4 to z kolei wsparcie, o które mogą się ubiegać również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie polega na wsparciu funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

"Maluch plus". Jaka kwota dofinansowania?

W module 1a kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 33 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym, lub 5 tys. zł na jedno nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna. Moduł 1b zakłada wsparcie w kwotach odpowiednio maksymalnie 30 tys. zł i 5 tys. zł.

W module 2 i 4 kwota dofinansowania zostaje określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, zaś w module 3 wynosi maksymalnie 10 tys. zł (na jedno nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym) i maksymalnie 5 tys. zł (na jedno nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna).

Wnioski w sprawie modułu 1 należy składać od 7 września do 16 października (wyniki do 27 listopada), zaś w modułach 2-4 - od 7 września do 6 listopada br. (wyniki do 15 stycznia 2021 roku). Oferty składane po tych terminach nie będą rozpatrywane.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?
Więcej o: