ZUS wyrówna nadpłaty składek. Z nowych przepisów może skorzystać 800 tys. przedsiębiorców

Nawet 800 tys. przedsiębiorców może skorzystać z nowych przepisów. Od 20 września ZUS rozpocznie wyrównywanie nadpłat składek. W sprawie interweniował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie albo posiadały nadpłatę uzyskają pełne zwolnienie - informuje ZUS. Nowe przepisy wejdą w życie 20 września. Firmy nie będą musiały składać wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ZUS zrobi to z urzędu i poinformuje płatników na Platformie Usług Elektronicznych lub za pośrednictwem poczty.

Przedsiębiorcy uzyskają automatycznie wyrównanie nadpłat składek

Powodem wystąpienia Rzecznika była sytuacja przedsiębiorców związana z tzw. tarczą antykryzysową. Przedsiębiorcy, którzy posiadali wcześniejszą nadpłatę z tytułu opłacania składek, występowali o zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj bieżącego roku.

Rzecznik informuje, że ze względu na nieprecyzyjne przepisy, ZUS pomniejszał udzielaną pomoc w postaci zwolnienia ze składek o wielkość występującej u danego przedsiębiorcy nadpłaty.

Takie działanie, w ocenie Rzecznika, naruszyło ustawę Prawo Przedsiębiorców, zgodnie z którą postępowanie wobec przedsiębiorcy powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej, zgodnie z zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

Nowelizacja przepisów wejdzie w życie 20 września

ZUS zarekomendował korzystne dla przedsiębiorców zmiany w tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy mają wejść w życie 20 września 2020 r.

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku należnych składek wskazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj, również wtedy, gdy składki te zostały opłacone lub ZUS zaliczył z urzędu na ich poczet nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki będą podlegać zwrotowi. O zwrot nadpłaty płatnik będzie mógł wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia.

- To dobra wiadomość dla tysięcy przedsiębiorców z sektora MŚP, którym pomoc w zakresie zwolnienia ze składek ZUS została w praktyce ograniczona z powodu wystąpienia nadpłaty w składkach - powiedział Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy, główny konsultant w Biurze Rzecznika MŚP.

Więcej o: