Za tydzień rusza nabór wniosków do kolejnej tarczy. Sprawdź, czy załapiesz się na rozszerzone wsparcie

Rząd ogłosił kolejną tarczę branżową, która pomoże przedsiębiorcom ze stratami za kwiecień i marzec. Wsparcie rozszerzono o kolejne 17 branż.

W piątek rząd poinformował, że wydłuża tarczę branżową. Wsparcie ma trafić do 420 tys. firm zatrudniających 1,4 mln osób. Pomoc obejmie przedsiębiorstwa, które wykażą straty za marzec oraz kwiecień. Na wsparcie za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł.

Zobacz wideo Szczepienie u pracodawcy? Odpowiedzialność organizacyjna będzie po stronie firmy

Tarcza branżowa. Nowe branże objęte pomocą

Wsparcie za kwiecień jest wyższe, ponieważ obejmie dodatkowe 17 branż. Są to przedsiębiorstwa, których działalność oznaczona jest jednym z poniższych kodów PKD:

 1. 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 4. 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 5. 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 6. 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 7. 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 8. 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 9. 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 10. 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 11. 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 12. 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 13. 51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski
 14. 77.29.Z - Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 15. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 16. 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 17. 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jak otrzymać środki z tarczy branżowej?

Wsparcie trafi do firm, które muszą:

 • prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. - ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i - tym samym - pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności.
 • wykazać 40 proc. spadek przychodów - chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany - w zależności od instrumentu - w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
Więcej o: