TSUE orzekł ws. kredytów frankowych. "Nieuczciwy charakter warunków". Chodzi m.in. o przedawnienie roszczeń

Nieuczciwe warunki znajdujące się w umowie konsumenckiej nie są w żaden sposób wiążące dla konsumenta i należy je uznać za nigdy nieistniejące - wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek: "wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku".

Zobacz wideo Dlaczego kurs złotego jest rekordowo słaby?

TSUE stwierdził także, że "termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na podstawie nieuczciwego warunku umownego, który może upłynąć, nawet zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze tego warunku, w żaden sposób nie może być zgodny z dyrektywą".

Sprawa dotyczyła umów zawieranych we Francji z bankiem BNP Paribas, ale może mieć duże znaczenia również dla analogicznych spraw dotyczycących polskich konsumentów - podaje "Rzeczpospolita"

TSUE analizował umowy kredytu hipotecznego denominowanego we franku szwajcarskim (podlegającego spłacie w euro) zawarte przez klientów z bankiem w 2008 roku i 2009 roku. Klienci napotkali na trudności ze spłatą rat.

Z uwagi na właściwości tych kredytów, ich zaciągnięcie pociągało za sobą ryzyko kursowe związane z wahaniami kursu EUR względem kursu CHF. Choć istnienie tego ryzyka nie zostało wyrażone w umowach kredytu w sposób wyraźny, to wynikało z nich jednak pośrednio, że owo ryzyko było z nimi nierozłącznie związane i obciążało konsumenta

- podsumował TSUE.

Więcej o: