Grzyby 2021. Zbieranie oraz sprzedaż grzybów i kwestie prawne. Niby można, a jednak nie do końca

Zbieranie grzybów w Polsce nie jest objęte poważnymi ograniczeniami. Jeśli jednak chodzi o ich sprzedaż, to pojawiają się pewne komplikacje. Osoby, które zajmują się grzybobraniem, powinny więc znać zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. O czym należy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na sprzedaż grzybów? Odpowiadamy.

Polska pozwala grzybiarzom na więcej, niż inne kraje Unii Europejskiej, ale także w naszym kraju obowiązuje kilka ograniczeń, których należy przestrzegać. Co powinni wiedzieć grzybiarze, którzy będą chcieli sprzedać swoje zbiory? 

Zobacz wideo

Sprzedaż grzybów. Czy sprzedawanie grzybów przy drodze jest legalne?

Sprzedaż grzybów przy drogach to jeden z obrazków, który pojawia się w Polsce każdego roku. Jak się jednak okazuje, taka sprzedaż jest niezgodna z prawem. Sprzedaż straganową można prowadzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Poza tym, osoby, które ustawiają się ze swoimi produktami przy drodze, są potencjalnym zagrożeniem dla kierowców.

Mówią o tym np. Art. 603. § 1. - "Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny" oraz  § 2. - "W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy". 

Grzybobranie. Czy można sprzedawać grzyby?

W Polsce występuje ponad 1,5 tys. grzybów, ale tylko 30 gatunków jest dopuszczonych do sprzedaży. Aby handel grzybami był legalny w świetle prawa, należy uzyskać atest. W tym celu należy wybrać się do klasyfikatora, który potwierdzi sprzedaż grzybów świeżych, a grzyboznawca zaakceptuje grzyby i pozwoli na sprzedaż grzybów suszonych i grzybowych przetworów. Atest dla grzybiarzy można uzyskać całkowicie za darmo, a dokument też jest ważny 48 godzin. Gdy ten czas upłynie, legalna sprzedaż grzybów nie jest już możliwa.

Osoby, które chcą sprzedawać grzyby, powinny wiedzieć, że sprzedaż grzybów nie jest obciążona podatkiem. Handlarz zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o gatunku grzybów oraz kto je zbierał. Na targowiskach przepisy starają się egzekwować strażnicy miejscy i pracownicy sanepidu, a na targowiskach, nad bezpieczeństwem kupujących powinni czuwać klasyfikatorzy grzybów albo grzyboznawcy.

WAŻNEWarto wiedzieć, że w przypadku, w którym dojdzie do silnego zatrucia grzybami, handlarz zostaje pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za wprowadzenie w obieg żywności szkodliwej dla zdrowia.

Więcej o: