150 tys. dol. majątku przypada średnio na Polaka. Zadłużenie? "Relatywnie niskie"

Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powołując się na dane Banku Światowego, wskazał, że na przeciętnego Polaka przypada 150 tys. dol. majątku. Jednocześnie zadłużenie jest relatywnie niskie - podsumowuje Krzysztof Kutwa.

Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego w rozmowie z PAP przywołał wyliczenia Banku Światowego, z których wynika, że na przeciętnego Polaka przypada 150 tys. dolarów majątku. To liczba, która jest wynikiem podzielenia przez liczbę mieszkańców wartości wszystkich zasobów naturalnych, w tym lasów, pól i łąk, zasobów mineralnych, a także kapitału ludzkiego, kapitału wytworzonego oraz aktywów zagranicznych. 

Zobacz wideo Rynek gier w Polsce. Huuuge Games o planach na najbliższe miesiące

Zadłużenie relatywnie małe

Kutwa stwierdził również, że zadłużenie polskich gospodarstw jest relatywnie niskie. 

W 2020 r. sięgało ok. 33 proc. PKB, czyli było poniżej granicy dolnego przedziały wskazanego w badaniach MFW jako zakres optymalny dla wzrostu gospodarczego (35 proc.) 

- mówił Kutwa.

Dodał, że od lat relacja długu do PKB nie rośnie. Mimo stabilnego poziomu zadłużenia zdaniem Kutwy zmieniło się podejście Polaków do zaciągania zobowiązań. 

Gospodarstwa domowe w mniejszym stopniu niż w przeszłości wykorzystują długi do finansowania bieżących potrzeb, a w większym stopniu do finansowania inwestycji oraz zakupów dóbr i usług związanych z aspiracjami społecznymi

- stwierdził ekonomista.

Więcej na temat ekonomii przeczytasz stronie głównej Gazeta.pl 

Zdaniem Kutwy zadłużenia nie rosną ze względu na zwiększoną presję regulacyjną. 

Instytucje regulacyjne większą wagę przypisują stabilności finansowej i wykazują generalnie większą ostrożność wobec długu 

- wyjaśnia analityk PIE.

Rosną z kolei zaległości multidłużników. Jak w czerwcu podawał Krajowy Rejestr Długów, w ciągu zaledwie trzech lat ich nieuregulowane zobowiązania zwiększyły się o 1,2 mld zł i sięgnęły 22,3 mld zł. 

Więcej o: