Bezrobocie 5,4 proc. Jest ciekawy wątek w danych - pierwszy miesięczny spadek w grudniu od 20 lat

Stopa bezrobocia w grudniu nie zmieniła się wobec listopada - wciąż jest na poziomie 5,4 proc. Same dane zaskoczeniem nie są, ale jeśli zajrzeć głębiej do raportu GUS, można znaleźć ciekawe rzeczy.
Zobacz wideo NBP zaostrza kurs. Raty dopiero wystrzelą. Ile zapłacimy? Głos ze środka RPP w "Studiu Biznes"

Główny Urząd Statystyczny potwierdził wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: na koniec minionego roku bezrobocie zatrzymało się na 5,4 proc. Niemal wróciliśmy do poziomów z okresu tuż przed pandemią - w pierwszych trzech miesiącach 2020 bezrobocie było na poziomie 5,4-5,5 proc., choć w ostatnim przedpandemicznym grudniu - w 2019 r. - było to 5,2 proc., a w październiku tamtego roku stopa bezrobocia dotknęła granicy 5 proc. 

GUS: bezrobocie na koniec 2021 r. wyniosło 5,4 proc. 

Na koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 895,2 tys. wobec 1 mln 46,4 tys. rok wcześniej. Mamy więc wyraźny spadek, zresztą na koniec 2020 roku stopa bezrobocia wynosiła 6,3 proc. Spadek liczby bezrobotnych widać też w ujęciu miesiąc do miesiąca - między listopadem a grudniem 2021 zmniejszyła się o 3,6 tys. osób:

Liczba nowych zarejestrowanych bezrobotnych.Liczba nowych zarejestrowanych bezrobotnych. Źródło: GUS

Jak zauważają ekonomiści Pekao SA, wspomniane zmniejszenie liczby bezrobotnych jest "pierwszym miesięcznym spadkiem w grudniu od co najmniej 20 lat. W takim tempie do stanu sprzed pandemii dojdziemy na początku 2Q22". 

Z kolei eksperci BNP Paribas piszą: "W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego spadku bezrobocia a liczba osób bez zatrudnienia może spaść poniżej poziomów sprzed pandemii".

W grudniu 2019 r. ten poziom wynosił 866,4 tys., a październiku tamtego roku najmniej od początku lat 90. XX wieku - 840,5 tys. 

I jeszcze garść innych statystyk: wśród zarejestrowanych w grudniu 895,2 tys. bezrobotnych aż pół miliona osób - 506,5 tys. - to długotrwale bezrobotni, ponad 100 tys. to młodzi bezrobotni, do 25. roku życia, a 240,8 tys. - osoby powyżej 50. roku życia. Te grupy na rynku pracy są w szczególnie trudnej sytuacji. 

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami.

Więcej o: