Odśnieżanie chodnika - czyj to obowiązek? Jaka kara? Sprawdzamy przepisy

Kto powinien sprzątać chodnik? Chodzi nie tylko o odśnieżanie, ale i o ogólne utrzymywanie jego czystości. W czyim obowiązku jest utrzymanie czystości na chodniku i jakie kary grożą za zaniedbania? Wyjaśniamy.

Kwestię utrzymywania czystości na chodniku, w tym odśnieżanie, reguluje ustawa z 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach. Z przepisów w niej zawartych wynika, że obowiązek ten nie zawsze spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości.

Kto powinien sprzątać chodnik? Obowiązek nie zawsze spoczywa na właścicielu nieruchomości

Jak czytamy w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do obowiązków właściciela posesji;
  • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Jeśli jednak posesja i chodnik oddzielone są np. pasem zieleni, wówczas obowiązek sprzątania chodnika spoczywa na wynajętej przez gminę firmie, ponieważ chodnik nie jest już położony bezpośrednio przy granicy posesji.

Sprzątanie chodnika. Jaka kara za zaniedbania?

Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary. Mandat może zostać nałożony w wysokości od 500 zł do 1500 zł. W przypadku gdy komuś na tym terenie stanie się krzywda, osoba poszkodowana może pozwać właściciela posesji, a to może skończyć się wypłatą odszkodowania lub zadośćuczynienia, pod warunkiem że zostanie udowodnione, iż do zdarzenia wyszło z powodu zanieczyszczonego chodnika.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie można też zapomnieć, że na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek odśnieżania dachów. Niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się karą w wysokości 500 zł, a w najgorszym przypadku może to być nawet rok pozbawienia wolności.

Zobacz wideo Śnieg na samochodzie. Mandat może wynieść 3 tys. zł
Więcej o: