500 plus dla emerytów - nowe warunki. Zmiany dla niektórych mogą okazać się niekorzystne

Jak przekazuje "Fakt", w związku z waloryzacją emerytur oraz rent, próg świadczenia 500 plus dla emerytów zostanie zwiększony. Zmiana ma nadejść już 1 marca 2023 roku i - w teorii - oznacza pozytywne wieści dla świadczeniobiorców.

Obecnie program "500 plus dla seniora" zakłada, że zarobki osoby starającej się o świadczenie nie mogą przekraczać 1 tys. 896 zł i 13 groszy brutto. W skład tej kwoty ma wchodzić emerytura, renta, wspomniane świadczenie lub inne źródła dochodu. Jak zatem można wyliczyć, odejmując kwotę świadczenia, łączny dochód ze źródeł musi wynieść maksymalnie 1 tys. 396 zł 13 gr brutto miesięcznie. 

Zmiany w programie "500 plus dla seniora"

Już od 1 marca 2023 roku wyznaczony zostanie nowy próg, uprawniający do pobierania świadczenia 500 plus dla seniora. Będzie on wynosił 2 tys. 157 zł 80 gr brutto. W praktyce oznacza to, iż żaden z dochodów świadczeniobiorcy nie będzie mógł przekroczyć kwoty 1 tys. 657 zł 80 gr brutto po waloryzacji. W przeciwnym wypadku świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane.

Dlaczego nowe warunki wypłacania 500 plus mogą być nieopłacalne?

Jak się okazuje, podwyżka kryterium, które trzeba spełnić by uzyskać świadczenie, jest zbyt niskie. Porównanie procentowe nie pozostawia złudzeń - próg dochodowy ma zostać podniesiony o 13,8 proc., waloryzacja zaś nie będzie niższa, niż 14,8 proc. Co to oznacza w praktyce?

"Fakt" tłumaczy to zjawisko na podstawie przykładu. "Osoby mające obecnie emeryturę lub rentę powyżej 1 tys. 800 zł brutto i dziś dostają świadczenie uzupełniające dla niesamodzielnych w wysokości 96,13 zł, po marcowej waloryzacji i podniesieniu progu dostaną 91,40 zł". 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

 Dla kogo świadczenie 500 plus?

Jak pisze money.pl, świadczenie dla seniorów, wbrew nazwie, należy się każdemu, kto ukończył 18. rok życia i nie wykazuje zdolności do samodzielnej egzystencji. Musi jednak poprzeć to odpowiednim orzeczeniem.

Ponadto, suma świadczeń pieniężnych - jeśli takowe są pobierane - nie może przekroczyć 1 tys. 396 zł i 13 gr brutto. Jest to jednak stan na obecny program. Co w przypadku przekroczenia progu?

Jeśli ktoś pobiera większą kwotę pieniężną, taka osoba będzie otrzymywać proporcjonalnie niższe świadczenie. Kwota będzie pomniejszana odpowiednio o tyle, o ile przekraczany jest próg 1396,13 zł.

Zobacz wideo Brejza: Trzeba obronić 500 plus

Waloryzacja emerytur oraz rent. Od kiedy?

Waloryzacja zarówno emerytur, jak i rent nadejdzie 1 marca. Głos w kwestii budżetu przeznaczonego na te wydatki zabrała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - Środki na waloryzację rent i emerytur są w pełni zabezpieczone, na ten cel mamy przeznaczonych ponad 42 mld zł - informuje.

Więcej o: