PIT 2023. Jakie ulgi podatkowe? Na: dziecko, kult religijny, termomodernizację...

Nadchodzi czas rozliczeń podatku dochodowego PIT za 2022 r. Wypełniając deklarację, warto pamiętać o ulgach, o które można się ubiegać. Wymieniamy pięć z nich.

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych. Terminy zależą od deklaracji, którą wypełniamy. Najpopularniejszą jest PIT-37. Obowiązuje ona: pracowników, zleceniobiorców, osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emerytalne lub rentowe czy osób otrzymujących stypendia. Muszą ją złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 roku. Warto pamiętać o ulgach, które mogą wspomóc domowy budżet.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Podatek hipotetyczny - czym jest i jak na nim skorzystać? Wyjaśniamy

Ulgi, czyli jak zmniejszyć podatek za 2022 rok

Wypełniając deklarację, można sięgnąć po ulgi, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz podatek za 2022 rok. Wymieniamy niektóre z nich. 

Ulga na dziecko

Prawo do skorzystania z ulgi na dziecko mają rodzice, opiekunowie prawni dziecka, a także rodzice zastępczy, jeśli dzieci:

  • nie ukończyły jeszcze 18. roku życia,
  • otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wiek wówczas nie ma znaczenia),
  • nie ukończyły 25. roku życia - pod warunkiem, że uczą się lub studiują, a ich dochody w minionym roku nie przekroczyły dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (limit zarobków dziecka jest równy 16 061,28 zł).

Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć 1112 zł, a na trzecie - 2000 zł. W przypadku czwartego i każdego kolejnego dziecka suma rośnie do 2700 zł. Więcej na ten temat w artykule:

Ulga termomodernizacyjna

Przysługuje ona osobie, która ponosi wydatki na termomodernizację. "Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT w 2023 roku nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem" - podaje Infor.

Ulga dla krwiodawców

Przysługuje tym, którzy w 2022 roku nieodpłatnie oddali krew lub osocze. Mężczyzna może oddać nie więcej niż 2,7 l krwi rocznie, a kobieta - 1,8 l. W przypadku osocza limit wynosi 25 l. "Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi. Należy pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć proc. 6 proc. dochodu" - informuje portal pit.pl.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom. Dzięki niej mogą odliczyć koszty leków czy sprzętu. "Osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 16 061,28 zł" - podaje portal Pitax.

Ulga na kult religijny

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przekazują datki na cele kultu religijnego np. kościół, związki religijne czy kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:

  • budowę lub remont,
  • wyposażenie,
  • zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Dzięki temu można uzyskać 6 proc. rocznego dochodu - czytamy na stronie rządowej.

Kwota wolna od podatku za 2022 rok 

Kwota wolna od podatku w 2022 roku została podniesiona do 30 tys. złotych. Wcześniej było to 8 tys. złotych. Co to oznacza? Podatku nie płacą osoby zarabiające mniej niż 30 tys. zł rocznie. Ci, których przychody wynoszą od 30 tys. zł do 120 tys. zł, zobligowani są do opłacenia 12 proc. Mających wyższe  wynagrodzenie, nie obowiązuje żadna zniżka. 

Więcej o: