Rozpoczął się nabór wniosków. Rolników czekają zmiany i 116 euro/ha [DOPŁATY BEZPOŚREDNIE]

15 marca rozpocznie się nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników. W tym roku zasady ich przyznawania ulegają istotnym modyfikacjom. W artykule informujemy, jakie zmiany czekają rolników, do kiedy można składać wnioski o dopłaty oraz ile w 2023 roku wyniesie stawka płatności podstawowej.

W tym roku rolnicy doświadczą istotnych zmian zasad przyznawania płatności bezpośrednich. Jako że właśnie rozpoczyna się okres składania wniosków o przyznanie wspomnianych dopłat, warto poznać wprowadzone przez rząd modyfikacje. Z najistotniejszymi zmianami można zapoznać się na portalu gov.pl.

Zobacz wideo Zgorzelski: Kołodziejczak stara się być liderem rolników, którzy protestują w słusznych sprawach

Dopłaty bezpośrednie 2023. Jakie zmiany czekają rolników?

Do najważniejszych zmian przyznawania dopłat bezpośrednich dla rolników należą:

  • konieczność spełniania kryterium rolnika aktywnego zawodowo oraz stosowania zasady wzmocnionej warunkowości. Wzmocniona warunkowość opiera się na 9 normach GAEC dotyczących utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
  • płatność redystrybucyjna będzie przyznawana od 1 do 30 ha;
  • zniesienie limitu powierzchni gruntów, do których przyznawane jest uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników;
  • wprowadzenie tzw. ekoschematów.

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich. Będą przyznawane za realizację praktyk korzystnych dla środowiska naturalnego. Rządowa strona informuje, że w ramach ekoschematów rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności związane z:

  • obszarami z roślinami miododajnymi,
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  • biologiczną ochroną upraw,
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,
  • dobrostanem zwierząt,
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Kiedy można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie dla rolników? Ile w 2023 roku wyniesie stawka płatności podstawowej?

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich należy składać od 15 marca do 15 maja 2023 r. Dokumenty będą przyjmowane również po tym terminie, jednak każdy dzień roboczy opóźnienia to pomniejszenie płatności o 1 proc.

Wiadomo też, jakie kwoty otrzymają rolnicy w ramach tegorocznych dopłat bezpośrednich. Portal gov.pl podaje, że stawka płatności podstawowej wyniesie w 2023 roku ok. 116 EUR/ha.

Więcej o: