Niedopłata podatku PIT za 2022 r. 2 maja mija termin, w którym trzeba uregulować należność

Osoby, które w związku z rozliczeniem PIT za 2022 rok zobowiązane są do uregulowania niedopłaty podatku, powinny pamiętać, że 2 maja upływa termin zapłaty. Jeżeli niedopłata nie zostanie do tego dnia uregulowana, podatnik będzie musiał zapłacić nie tylko kwotę podatku, ale także odsetki za zwłokę.

Po rozliczeniu podatku PIT za 2022 rok część osób otrzymała należne im zwroty, a inni zostali zobowiązani do zapłacenia niedopłaty. Dobrze jest uregulować tę należność w określonym przepisami terminie, aby nie narażać się na dodatkowe koszty związane z koniecznością spłaty odsetek za zwłokę. 

Zobacz wideo Nadpłata czy zwrot? Skąd chaos w rozliczeniach podatkowych?

Rozliczenie PIT za 2022 rok. Skąd bierze się niedopłata podatku dochodowego?

Jeżeli dana osoba po dokonaniu swojego rozliczenia uzyskała informację o niedopłacie, oznacza to, że w 2022 roku zapłaciła sumę mniejszą niż kwota podatku należnego za ten rok. Do takiej sytuacji może dojść z wielu przyczyn. Często jest ona związana z rozliczeniem w ciągu roku zbyt wielu ulg podatkowych lub wejściem danego podatnika do drugiego progu podatkowego wskutek uzyskiwania przychodów z wielu źródeł.

Robert Lewandowskiego i jego zegarki Zachcianki milionera. Lewandowski nosi prawdziwe cacka. Ceny zwalają z nóg

Aby uniknąć odsetek, należy uregulować niedopłatę za PIT z 2022 r. do 2 maja

Niejednokrotnie kwoty niedopłat są niskie i wynoszą kilka złotych. Nie należy jednak lekceważyć konieczności ich zapłaty, ponieważ każdy podatnik, który nie ureguluje należności w terminie, będzie miał naliczane odsetki za zwłokę. Oznacza to, że osoby, które spóźnią się ze spłatą swoich zobowiązań, będą zmuszone nie tylko zapłacić należną kwotę podatku, ale także samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. 

Premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński Morawiecki i Kaczyński sporo zaoszczędzą na PIT. Mogą odliczyć darowizny

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, warto uregulować swoje należności w terminie zgodnym z przepisami. Niedopłatę podatku PIT za 2022 r. należy zapłacić do 2 maja 2023 roku. Niedopłatę należy uregulować, wpłacając odpowiednią kwotę na tzw. indywidualny mikrorachunek podatkowy. Numer mikrorachunku można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl, a także uzyskać go w urzędzie skarbowym.

Więcej o: