Producenci umieszczają te naklejki na wielu twoich sprzętach. W ten sposób łamią prawo?

Robert Kędzierski
Producenci sprzętu dbają o to, abyśmy, w okresie trwania gwarancji, samodzielnie go nie modernizowali i nie naprawiali. Czy naklejki, które mają temu zapobiec, są niezgodne z prawem?

Firmy produkujące sprzęt elektroniczny starają się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z naprawą gwarancyjną. Dlatego też obklejają sprzęt tzw. plombami. W razie ich uszkodzenia, często odmawiają naprawy.

Amerykańskie media zwracają uwagę na to, że według przepisów takie zabezpieczenie jest nielegalne. Łamie bowiem ono prawo amerykańskiego konsumenta do naprawy lub modyfikacji sprzętu w dowolnym serwisie.

Naklejki w Polsce w pełni legalne

Podobne zabezpieczenia stosują również polscy producenci, importerzy oraz firmy specjalizujące się w naprawie. Gdy zauważą uszkodzone plomby, często odmawiają naprawy gwarancyjnej. Czy mają do tego prawa?

Zgodnie z polskim prawem, w karcie gwarancyjnej  musi znaleźć się zapis informujący o tym, że zerwanie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji. Wówczas, klient, który uszkodził plombę, traci prawo do naprawy gwarancyjnej.

Jeśli jednak takiego zapisu w warunkach gwarancji brakuje, to uszkodzenie plomby nie zwalnia producenta lub sprzedawcy z obowiązku naprawy sprzętu.

Gwarancja, a rękojmia

W razie problemów ze sprzętem musimy pamiętać jeszcze o jednym - poprawność działania sprzętu zapewnia nam nie tylko gwarancja, ale i rękojmia. Według prawa to "obligatoryjna odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej".

W praktyce oznacza to, że jeżeli kupimy sprzęt sprawny według sprzedawcy, to odpowiada on za niego nawet, jeśli nie udzielił nam gwarancji. Musi bowiem dotrzymać zgodności towaru z umową - a towar zgodny z umową to towar sprawny. Zanim więc zaczniemy zastanawiać się, czy samodzielnie naprawić sprzęt i zanim rozważymy naruszenie plomb gwarancyjnych zwróćmy się wcześniej do sprzedawcy. 

Więcej o: