Czy z wiekiem stajemy się mądrzejsi?

Wyniki pokazują, że zachowania tej grupy wiekowej 55 plus w Sieci przeczą bezpieczeństwu, a użytkownicy ci często padają ofiarą oszustw.
embed

Wyniki są niepokojące, ponieważ badanie, które objęło 12 546 użytkowników internetu na całym świecie, sugeruje, że starsze pokolenie stanowi bardzo atrakcyjny cel dla cyberprzestępców. Wiele osób z tej grupy wiekowej wykorzystuje internet do robienia zakupów, korzystania z usług bankowych i komunikowania się z najbliższymi bez zapewnienia skutecznej ochrony zarówno sobie, jak i rzeczom, które są dla nich najcenniejsze. Chociaż osoby w tym wieku są bardziej skłonne do zainstalowania oprogramowania bezpieczeństwa na swoich komputerach, w mniejszym stopniu chronią swoje urządzenia mobilne czy modyfikują zachowanie online dla większego bezpieczeństwa. Na przykład, rzadziej niż inne grupy wiekowe ustawiają wysoki poziom prywatności na portalach społecznościowych i w przeglądarkach (30% w porównaniu do 38% dla wszystkich respondentów). Ponadto nie korzystają z funkcji bezpieczeństwa, jakie oferują im urządzenia (takie jak ?znajdź moje urządzenie?) oraz z połączeń VPN. Liczba użytkowników z badanej grupy wiekowej, którzy wykorzystują takie funkcje, wynosi odpowiednio 28% i 10%, podczas gdy dla użytkowników ze wszystkich grup wiekowych ? 42% i 16%. Przed wysyłaniem informacji tylko 35% sprawdza je dwukrotnie. Osoby ze starszego pokolenia wykorzystują internet do wielu celów, tym samym zwiększają ryzyko, że staną się celem cyberprzestępców, jeśli nadal będą łączyły się z Siecią bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Internet służy im do komunikowania się z innymi ? 94% osób w wieku 55+ wysyła regularnie e-maile. Przy pomocy Sieci wykonują również codzienne zadania. Ta grupa wiekowa jest bardziej niż inne skłonna do przeprowadzania transakcji finansowych za pośrednictwem internetu ? 90% osób w wieku powyżej 55 lat robi zakupy online i korzysta z bankowości internetowej (dla porównania, średnia dla użytkowników wszystkich grup wiekowych wynosi 84%). Mimo to jedynie połowa osób w wieku 55+ (49%) martwi się swoją podatnością na zagrożenia, kupując produkty online, a ogromna większość (86%) nie wierzy, że stanowi cel cyberprzestępców. Niepokojące jest również to, że cztery na dziesięć osób (40%) naraziło się na ryzyko, ujawniając dane finansowe w domenie publicznej (dla porównania, średnia dla wszystkich grup wiekowych wynosi 15%). Brak świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa sprawia, że osoby w wieku powyżej 55 lat są w mniejszym stopniu przygotowane na niebezpieczeństwa czyhające w świecie online. W efekcie pokolenie to staje się celem cyberprzestępców. Z raportu wynika, że 20% internautów posiada starszych krewnych, którzy zetknęli się ze szkodliwym oprogramowaniem, a 14% posiada starsze osoby w swojej rodzinie, które nabrały się na fałszywe loterie internetowe i inne podobne oszustwa. Ponadto 13% może wskazać na starszych krewnych, którzy ujawnili online zbyt wiele informacji osobistych o sobie, a 12% ? takich, którzy padli ofiarą oszustwa internetowego, zobaczyli nieodpowiednie/wulgarne treści lub komunikowali się z potencjalnie niebezpiecznymi nieznajomymi online. ?Z jednej strony miło jest wiedzieć, że tak wiele osób w wieku 55+ wykorzystuje internet do robienia zakupów, bankowości i utrzymywania kontaktu z najbliższymi. Z raportu jasno wynika, że pokolenie to w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości, jakie niesie ze sobą nowoczesny świat. Z drugiej strony jednak nie ma wątpliwości, że osoby te nie podejmują wystarczających działań, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę. Niepokojące jest to, że nie wierzą nawet w to, że mogą być celem cyberprzestępców, wielokrotnie narażając się na niepotrzebne ryzyko. Zachęcamy starszych użytkowników, aby zwiększali swoją świadomość w kontekście zagrożeń, na jakie są narażeni online, i zachowywali się w sposób bardziej ostrożny. Zwracamy się również do młodszych użytkowników internetu, aby pomagali starszym członkom rodziny i znajomym w zapewnieniu lepszej ochrony przed realnymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców. Zachowanie czujności online, jak również instalowanie niezawodnych rozwiązań bezpieczeństwa i ustawianie wysokiego poziomu prywatności na wszystkich urządzeniach, z których uzyskuje się dostęp do internetu, sprawi, że będą mogli cieszyć się życiem online bez zbędnego ryzyka? ? powiedział Andriej Mochola , dyrektor odpowiedzialny za rozwiązania dla konsumentów, Kaspersky Lab. Więcej informacji na temat zachowania online starszych użytkowników oraz zagrożeń, na jakie są narażeni, znajduje się na stronie https://kas.pr/cd1S