Gmail - historia online. Poradnik

Zakładając konto otrzymujemy też dostęp do historii online / historii przeglądania, która będzie dostępna za każdym razem, gdy skorzystamy z komputera będąc wcześniej zalogowanym do konta Google. Oto jak sprawdzić, co zostało tam zapisane oraz jak ją włączyć / wyłączyć.

1 . Historia online jest automatycznie włączana w momencie gdy utworzymy konto Google. Zatem aby sprawdzić naszą dotychczasową historię wejdźmy na Gmail i zalogujemy się.

2 . Teraz musimy przejść do Historii online .

3 . Tu zobaczymy ekran, gdzie będziemy mogli sprawdzić co zostało zapisane, podczas gdy byliśmy zalogowani. Po prawej stronie znajduje się też kalendarz, który ułatwia wybór daty, którą chcemy sprawdzić.

4 . Aby usunąć pojedyńczy wpis z historii po prostu zaznaczamy go i klikamy Usuń u góry strony.

5 . Możemy też skasować wszystko całą historię klikając Usuń całą historię online .

6 . Jeśli chcemy zatrzymać zapisy w historii po prostu klikamy Wstrzymaj .

7 . Z kolei, aby ponownie włączyć Historię online musimy wybrać Wznów .

8 . Wyłączona Historia online prezentuje się w ten sposób, po ponownym zalogowaniu możemy ją włączyć ponownie lub pozostawić wyłączoną.

Więcej o: