Windows XP - Jak usunąć Wyłącz komputer i Wyloguj z menu Start? Poradnik

Wyłącz komputer oraz Wyloguj w menu Start jest dla wielu użytkowników zbędnym dodatkiem. Oto jak się ich pozbyć.

1 . Czemu mielibyśmy pozbywać się Wyłącz komputer i Wyloguj ? Być może wolimy korzystać ze skrótów klawiszowych - np. Alt+F4 - i chcemy mieć bardziej spersonalizowane menu Start , albo skorzystaliśmy z porady Jak w Windows XP dodać skrót na Pulpicie, który wyłączy i zrestartuje komputer?

2 . Uwaga! Poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

3 . Klikamy Start , a następnie Uruchom...

4 . W okienku, które się pojawi wpisujemy regedit .

5 . Otworzy się Edytor rejestru .

6 . Tu odnajdujemy klucz:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

7 . Klikamy na Explorer i po prawej stronie odnajdujemy wartość StartMenuLogoff . Jeśli jej nie ma, musimy ją stworzyć.

8 . W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy Nowy , a następnie Wartość DWORD .

9 . Klikamy na nią dwa razy lewym przyciskiem myszy i w Dane wartości wpisujemy 1 .

10 . Analogicznie tworzymy wartość NoClose .

11 . Efekt powinien być taki:

12 . Zamykamy Edytor rejestru . Musimy teraz wykonać restart systemu, aby zmiany były widoczne.

Więcej o: