Naprawa menedżera rozruchu

W systemach Windows Vista oraz 7 firma Microsoft wprowadziła nowy menedżer rozruchu -Windows Boot Manager. Zapewnia on poprawny rozruch tych systemów, a także starszych, jak Windows XP czy Windows 2003. Niepowodzeniem zakończy się próba uruchomienia Windows 7 albo Visty z użyciem menadżera rozruchu poprzednich wersji systemu. Warto mieć to na uwadze, gdyż uruchamianie, przykładowo Visty po instalacji dodatkowego starszego systemu (Windows 2000, XP, 2003 i innych z rodziny NT) stanie się niemożliwe. Dzieje się tak z powodu zastąpienia przez instalator menadżera rozruchu.

Do naprawy menedżera rozruchu Windows Vista i Windows 7 możesz użyć płyty instalacyjnej tych systemów. Po umieszczeniu jej w napędzie i uruchomieniu z niej komputera z głównego ekranu wybierz kolejno Naprawa komputera/Opcje odzyskiwania systemu/Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania.

Zamiast tego, prościej jest skorzystać z programu EasyBCD z poziomu działającego systemu Windows. Po zainstalowaniu programu, uruchom go, a następnie wykonaj następujące operacje:

W obszarze EasyBCD Toolbox kliknij Bootloader setup.

Upewnij się, że opcja Install the Windows Vista/7 bootloader to the MBR w obszarze MBR Configuration Options jest zaznaczona, poczym kliknij przycisk Write MBR.

Uruchom ponownie komputer.

Jeśli mimo tych czynności uruchomienie systemu Windows Vista lub Windows 7 znów się nie powiedzie, ponownie uruchom program EasyBCD, a następnie:

Kliknij BCD Backup/Repair w obszarze EasyBCD Toolbox .

Kliknij przycisk Backup Settings .

W sekcji BCD Management Options Reset BCD Configuration , poczym kliknij Perform Action i uruchom ponownie komputer.