TSUE bierze się za Berlin. Niemcy naruszyły prawo ochrony przyrody. Będą wysokie grzywny

Niemcy będą musiały płacić grzywny za to, że nie ustanowiły specjalnych obszarów ochrony przyrody lub nie stworzyły planów utrzymania chronionych siedlisk. To wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu uznali, że Niemcy postąpiły wbrew europejskim zasadom ochrony dzikich zwierząt i roślin oraz przywrócenia bioróżnorodności. Sąd opublikował orzeczenie w czwartek (21.09.2023). Zdaniem sędziów Niemcy naruszyły unijne prawo ochrony przyrody i ochrony środowiska, nie wdrażając w wystarczającym stopniu rozporządzenia mającego na celu ochronę siedlisk przyrodniczych.

W 2021 roku Komisja Europejska pozwała Niemcy, a także kilka innych państw członkowskich UE, za nieprzestrzeganie związanej z tym dyrektywy UE. Czwartkowa decyzja TSUE oznacza, że Berlinowi grożą teraz wysokie grzywny. W orzeczeniu nie określono jednak dokładnie, jak będą wysokie.

Zobacz wideo Czy faktycznie powinniśmy się cieszyć z łagodnych i krótkich zim?

Szczegóły orzeczenia ETS

Argumentem Komisji Europejskiej było to, że Niemcy nie zdefiniowały wystarczającej liczby celów w zakresie ochrony przyrody. Cele te mają na celu ochronę lub odtworzenie populacji niektórych dzikich zwierząt, owadów i roślin żyjących na określonych obszarach.

Zdaniem Trybunału, Niemcy nie wyznaczyły na czas 88 z 4 606 obszarów jako specjalnych obszarów ochrony. Kolejnym 707 obszarom nie przypisano obowiązkowych celów ochrony przewidzianych w prawie UE.

Prawo ochrony przyrody ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej  poprzez ochronę siedlisk lokalnej flory i fauny. W ostatnich latach Komisja zintensyfikowała egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony środowiska w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

TSUE już wcześniej orzekał przeciwko innym państwom członkowskim za naruszenie prawa ochrony środowiska. W 2019 orzekł, że Portugalia nie wypełniła swoich zobowiązań w tej dziedzinie, rok później orzekł to również w sprawie Grecji.

***

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle

 
Więcej o: