Organizacje chcą zielonego impulsu gospodarczego. Chodzi o 580 mld zł i o 240 tys. miejsc pracy

- Nowoczesne technologie stają się ogromną szansą na zielony impuls gospodarczy, ważny dla szybszego wyjścia z kryzysu - ocenia Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan. Razem z organizacją ekspercką Forum Energii apelują o przyjęcie pakietu "Impuls energii dla Polski". To plan uruchomienia prawie 600 mld zł inwestycji wspierających gospodarkę i walkę o ochronę klimatu.
Zobacz wideo Debata prezydencka. Energia

Wychodzenie z epidemii koronawirusa "prezentuje przed nami wybór: walczyć desperacko, aby wrócić do tego, co mieliśmy wcześniej - lub spróbuj stworzyć coś znacznie lepszego" -  pisali w komentarzu, opublikowanym w europejskich mediach w kwietniu Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej ds. Zielonego Ładu oraz Bertrand Piccard z Solar Impulse Foundation.

Był to jeden z wielu głosów apelujących, by wychodzenie z pandemii i wywołanego przez nią kryzysu nie oznaczało powrotu do szkodliwych praktyk, lecz było szansą do budowania gospodarki i społeczeństw bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla przyrody i klimatu. Chodzi m.in. o inwestycje w zieloną energię czy uzależnianie pomocy dla przedsiębiorstw od planów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Np. we Francji lotnictwo ma przestać konkurować z dużo bardziej ekologicznymi pociągami.

Teraz inicjatywa wychodzenia z kryzysu z korzyścią dla klimatu pojawiła się także w Polsce. Forum Energii i Konfederacja Lewiatan opublikowały raport nt. pakietu "Impuls energii dla Polski" i apelują o jego wprowadzenie. Celem pakietu jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju. Realizacja zaproponowanego pakietu uruchomiłaby inwestycje o wartości 580 mld złotych i - wyliczają organizacje - przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy. "Kryzys gospodarczy nie odsuwa jednak problemów zanieczyszczonego powietrza i zmian klimatu" - piszą.

Wprowadzenie pakietu miałoby przełożyć się na szereg korzyści - ochronę klimatu i czystego powietrza, tworzenie miejsc pracy, obniżenie rachunków za prąd, poprawę bezpieczeństwa energetycznego. - Czysta energia, klimat i środowisko przez zbyt wiele lat były traktowane jako temat poboczny, zarezerwowany dla aktywistów, a dla biznesu generujący niebezpiecznie wysokie koszty - ocenił prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Jego zdaniem w obliczu pandemii "nowoczesne technologie stają się dodatkowo ogromną szansą na zielony impuls gospodarczy", ważny dla szybszego wyjścia z kryzysu.-  Inwestycje w OZE, efektywność energetyczną, nowoczesną gospodarkę odpadami, nowoczesny transport, to także szansa na rozwój naszej konkurencyjności w dziedzinach, w których globalne karty nie są jeszcze do końca rozdane - przekonuje.

Inwestycje w transport, sieci i budynki

Pakiet "Impuls energii dla Polski" przewiduje zwiększenie wykorzystania państwowych środków publicznych oraz funduszy unijnych w 12 obszarach - informują organizacje. Zwracają uwagę, że w nowej perspektywie budżetowej UE bardzo duża część środków będzie przeznaczona na działania związane z walką ze zmianami klimatu i łagodzeniem ich skutków. Wykorzystanie tych środków może być częścią impulsu potrzebnego w wychodzeniu z recesji.  

Wśród nich są wyróżniają takie, które "wymagają pilnego wsparcia już teraz". To m.in. termomodernizacja budynków, niskoemisyjny transport, modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. Inne to działania długofalowe, które jednak - oceniają eksperci - trzeba inicjować już teraz. Wśród nich wyróżniają rozwój morskiej energetyki wiatrowej, wspieranie firm produkujących urządzenia związane z energią odnawialną czy budowanie już teraz kompetencji przyszłych pracowników tych sektorów. 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że Polska jest zobowiązana do podejmowania działań na rzecz zmienienia oddziaływania gospodarki na środowisko i klimat. Ich zdaniem realizacja zaproponowanego pakietu "stanowi milowy krok w tym kierunku".

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie forum-energii.eu.

Więcej o: