Farmy wiatrowe, jako technologia przeciwdziałająca zmianom klimatu

Inwestycje w farmy wiatrowe w Polsce to jeden ze strategicznych elementów realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju IKEA People & Planet Positive. Inwestycja w energetykę wiatrową zapewniła organizacji IKEA w Polsce pokrycie zapotrzebowania firmy na energię elektryczną.

Farmy wiatrowe IKEA wytwarzają więcej energii, niż firma zużywa jej we wszystkich sklepach, fabrykach, centrach handlowych czy biurach w naszym kraju.

Wpływ na środowisko

Energia wiatrowa na poziomie 470 GWh odpowiada średniemu rocznemu zużyciu elektryczności przez 188 tys. polskich gospodarstw domowych. Umożliwia jednocześnie redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 449 tys. ton. To tak, jakby wycofać z polskich dróg 155 000 samochodów. Elektrownie wiatrowe IKEA w czasie działania nie emitują do atmosfery gazów cieplarnianych ani pyłów, dzięki czemu stanowią jedną z najkorzystniejszych technologii energetycznych przeciwdziałających zmianom klimatu.

Gdzie trafia energia?

Turbiny wiatrowe w Polsce będące własnością Grupy Ingka (dawniej Grupy IKEA) produkują więcej energii elektrycznej niż IKEA zużywa na potrzeby własne. Zarówno jeśli chodzi o sklepy jak i fabryki IKEA. Nie jest jednak tak, że to marka bezpośrednio konsumuje tę energię. Energia ta poprzez sieć przesyłową trafia do spółek obrotu, które sprzedają ją dalej.
IKEA korzysta natomiast z gwarancji pochodzenia, które są dowodem tego, że ta sama ilość energii, którą firma skonsumowała, została wytworzona w posiadanych przez IKEA źródłach wytwórczych OZE. Takie inicjatywy zmieniają oblicze gospodarki, wywierają pozytywny wpływ na klimat i zachęcają do dalszego inwestowania w odnawialne źródła energii.

Działalność zgodna z zasadami obiegu zamkniętego

IKEA dąży do tego, by koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym wdrożyć we wszystkich aspektach swojej działalności: od projektowania produktów, przez wykorzystywane surowce i materiały, produkcję oraz rozwiązania i usługi, które oferowane są klientom. Dotyczy to także odnawialnych źródeł energii, dzięki którym marka tworzy lepsze, a przede wszystkim zdrowsze warunki życia dla wielu ludzi. Energia z wiatru nie jest zależna od dostępności paliw kopalnych, w związku z czym nie zanieczyszcza środowiska. Jest surowcem bezpłatnym i co najważniejsze -niewyczerpanym!

„Inwestowanie w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe jest spójne ze zobowiązaniami firmy podjętymi w ramach globalnej strategii „People & Planet Positive”, która wyznacza cele naszej działalności do 2030 roku. Dlatego też, IKEA – również w Polsce – będzie kontynuowała podejmowanie działań na rzecz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej z własnej działalności, na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”

– mówi Mariusz Podgórski, Kierownik ds. Energii i Klimatu, IKEA Retail

Lubartów - farmy wiatroweLubartów - farmy wiatrowe IKEA

Więcej informacji o tym, jak IKEA zmienia świat znajdziesz tutaj.

Więcej o: