Pierwsze obserwacje egzoksiężyców?

Czy kosmiczne obserwatorium Kepler zaobserwowało sygnał od egzoksiężyców? Zebrane dane sugerują możliwą, ale jeszcze nie potwierdzoną detekcję około stu egzoksiężyców.

W tej chwili znamy już 763 egzoplanety, z których kilka ma charakterystyki zbliżone (lecz nie w pełni podobne) do ziemskich. Wraz z odkrywaniem kolejnych gazowych gigantów, z których niektóre mogą krążyć w ekosferach swych gwiazd, pojawia się pytanie - czy możliwa jest detekcja większych księżyców tych planet pozasłonecznych? Pierwszą odpowiedź na to pytanie powinien przynieść program The Hunt for Exomoons with Kepler (HET), wykorzystujący kosmiczne obserwatorium Kepler. Program został zainicjowany sześć miesięcy temu.

Wydaje się, że teleskop Kepler jest w stanie wykryć duże egzoksiężyce krążące wokół gazowych gigantów. Modele matematyczne sugerują, że Kepler w najbardziej korzystnych warunkach może wykryć egzoksiężyc masywniejszy od około 0,2 masy Ziemi - jest to wartość określona jako "optymistyczna". Takie masywne obiekty - rząd wielkości masywniejsze od księżyców występujących w naszym Układzie Słonecznym - są celem programu HET.

W zebranych danych zespół HET poszukuje potencjalnych nieznanych, dodatkowych i nieoczekiwanych zmian w kształcie krzywych tranzytu egzoplanety - które mogą pochodzić od egzoksiężyca. Te drobne zmiany krzywych mogą pochodzić od egzoksiężyców, które w momencie obserwacji były dogodnie ułożone względem teleskopu Kepler. Jest to jednak detekcja na granicy możliwości technicznych teleskopu Kepler i dalszej obróbki sygnału, co podnosi komplikację analizy zebranych danych. Ponadto, możliwa jest detekcja plam gwiezdnych (odpowiedników słonecznych) zamiast egzoksiężyców podczas takich obserwacji, co podnosi ryzyko fałszywego pozytywnego rezultatu.

Pomimo tych wszystkich trudności, zespół HET twierdzi, że udało im się zarejestrować około stu potencjalnych egzoksiężyców. Są to jednak potencjalne odkrycia, z których przynajmniej część to fałszywe sygnały. Niemniej jednak, jeśli choćby jeden z tych zarejestrowanych kandydatów okaże się być prawdziwy, to będzie to przełomowy moment dla zrozumienia warunków panujących w innych układach planetarnych - w tym przypadku na egzoksiężycu.

Więcej o: