Ile to dni? Ile rok ma godzin? Kalkulator pomocny w obliczaniu przedziałów czasowych

Jak szybko policzyć, ile to dni, gdy znamy datę początkową i końcową, a nie mamy pod ręką kalendarza? Jak obliczyć ilość dni pomiędzy dwiema datami, gdy dzieli je dość duża odległość w czasie? Warto skorzystać z kalkulatora dni.
Zobacz wideo Ta gra ma w Polsce status kultowy. Na czym polega fenomen Heroes 3?

Ile dni pomiędzy datami? Nie potrzebujesz kalendarza, gdy masz kalkulator dni

Czasem potrzebujemy szybko policzyć, ile dni pomiędzy datami upłynęło. Są w życiu sytuacje, gdy wiedza o tym, ile dni minęło od jednej wskazanej daty do innej, jest nam niezbędna. Gdy na przykład potrzebujemy się dowiedzieć, ile dni minęło od dokonanego przez nas zakupu (bo chcielibyśmy towar zwrócić, ale nie wiemy czy jeszcze możemy), albo też chcemy policzyć, jak długo przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim – wówczas przyda się umiejętność obliczania ilości dni pomiędzy datami. Oczywiście, możemy w tym celu skorzystać z kalendarza, czy to papierowego, czy też elektronicznego, i, dzień po dniu, policzyć ilość dni, które dzielą jedną datę od drugiej. Jednak w przypadku większych przedziałów czasowych taki sposób liczenia może nie tylko okazać się czasochłonny, ale i nieść ze sobą ryzyko pomyłki. W takiej sytuacji z pewnością przyda się kalkulator, który pomoże obliczyć, ile dni minęło od jednej daty do drugiej. Wystarczy tylko wybrać datę początkową i datę końcową, a narzędzie dokona niezbędnych obliczeń i poda gotowy wynik.

Drukuj
Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.

Dokonując obliczeń przy pomocy kalkulatora dni warto pamiętać, że określa on czas, jaki upłynął między dwiema datami. Jeśli więc jako datę początkową wskażemy 1 marca, a datę końcową – 3 marca, kalkulator poda, że od daty początkowej do daty końcowej upłynęły dwa dni. Jest to istotne, gdy z pomocą kalkulatora chcemy obliczyć np. długość zwolnienia lekarskiego czy pobytu zagranicznego – wówczas do otrzymanego wyniku będzie należało dodać 1, bo interesować nas będzie nie czas, jaki upłynął, ale liczba dni, znajdujących się w danym przedziale czasowym.

Ile rok ma godzin?

Kalkulator pomoże też obliczyć na przykład ile rok ma godzin. Choć rzeczą oczywistą wydaje się fakt, że rok to 365, lub, raz na cztery lata, 366 dni, to już odpowiedź na pytanie ile godzin ma rok może nie być taka łatwa. Biorąc pod uwagę, że jeden dzień trwa 24 godziny, aby określić, ile godzin ma rok należy pomnożyć liczbę 24 przez liczbę dni. Jeśli rozpatrujemy więc kwestię, ile rok kalendarzowy ma godzin, mnożąc 24 przez 365 otrzymamy wynik 8760 godzin. Gdy jednak zastanawiamy się nad tym, ile godzin ma rok kalendarzowy przestępny, kalkulator podpowie nam, że raz na cztery lata rok ma 8784 godziny. Oczywiście, z pomocą kalkulatora możemy też sprawdzić, ile godzin ma rok gwiazdowy (tym mianem określany jest czas, w którym Ziemia wykonuje jeden pełny obrót wokół Słońca), ile godzin ma rok tropikalny (tj. czas, w którym Ziemia odbędzie pojedynczy cykl wszystkich pór roku), ile zaś – rok juliański. Jednak najbardziej interesujący w tej kwestii będzie dla nas z pewnością rok kalendarzowy.

Doba: ile to godzin?

Bardzo często operuje się pojęciem doba. Ile to godzin? Doba, jako jednostka czasu, to 24 godziny. Termin doba powiązany jest z obrotem Ziemi wokół własnej osi. Doba jest pozaukładową jednostką miary, co oznacza, że nie należy do układu SI. Jednak obok doby w tym znaczeniu wyróżniamy również inne:

  • dobę słoneczną, czyli okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Słońca (o średniej długości 24 godzin),
  • dobę księżycową, czyli analogicznie okres pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Księżyca (trwającą 24 godziny, 50 minut i 28 sekund),
  • dobę gwiazdową, czyli okres między dwoma kolejnymi górowaniami punktu Barana, nazywanego również punktem równonocy wiosennej (trwającą 23 godziny, 56 minut i nieco ponad 4 sekundy),
  • dobę cywilną, czyli okres od godziny 00:00 jednego dnia, do godziny 00:00 dnia następnego w konkretnej strefie czasowej,
  • dobę pokładową, czyli czas odmierzany od momentu rozpoczęcia podróży na obiekcie przemieszczającym się poprzez strefy czasowe, tj. samolocie, statku czy stacji kosmicznej,
  • dobę pracowniczą, czyli kolejne 24 godziny liczone od godziny, w której pracownik, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, rozpoczyna swoją pracę.

Jak widać, mimo istnienia różnych rodzajów, doba to zazwyczaj 24 godziny. Co ciekawe, choć związana jest z obrotem Ziemi wokół własnej osi, to jej długość nie jest tożsama z czasem trwania jednego pełnego obrotu naszej planety. Taki obrót trwa bowiem ok. 23 godzin, 56 minut i 4 sekund, czyli tyle, co doba gwiazdowa.

Zobacz też: Kalkulator netto brutto. Jak przeliczyć kwotę netto na brutto i odwrotnie?

Więcej o: