uniwersytet edynburgu

  • Prognozowanie pożarów

    Nowa technologia może pomóc strażakom w zwalczaniu pożarów i ratowaniu uwięzionych w nich ludzi.

    Leszek Karlik