27c3

  • SMS śmierci

    Niemieccy badacze bezpieczeństwa sieci komórkowych pokazali, że wiele telefonów można zablokować odpowiednio spreparowaną wiadomością SMS.

    Janusz A. Urbanowicz