Nie mamy zobowiązań

Rozmowa z Jerzym Różyńskim, prezesem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

- Jaka jest kondycja banków spółdzielczych w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego?

- Kondycja banków spółdzielczych w dobie spowolnienia gospodarczego jest dobra. W 2008 roku banki spółdzielcze osiągnęły najlepszy wynik finansowy w historii. Banki spółdzielcze ze względu na swoją konserwatywną politykę działalności opartej na zasadach i wartościach spółdzielczych oraz kontrolowanej przez lokalne społeczności z dużym powodzeniem oparły się kryzysowi.

- Jak, jako nowy prezes, poradził pan sobie z trudną sytuacją KZBS z przeszłości?

- Faktycznie po objęciu funkcji przeze mnie sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Jednak w krótkim czasie nastąpiła naprawa sytuacji prawno-ekonomicznej i w tej chwili KZBS nie ma żadnych zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych. Została również wdrożona nowa struktura funkcjonalno-organizacyjna. Sytuacja KZBS jest obecnie dobra i dzięki podjęciu odpowiednich starań, KZBS stał się wiarygodnym rzecznikiem interesów banków spółdzielczych. Znakomicie układa się również współpraca z najwyższymi władzami i instytucjami rządowymi. Ponadto w ostatnim czasie zaczyna przystępować do KZBS coraz większa liczba banków spółdzielczych, które widzą nasze skuteczne działania.

- Jak pan widzi pozycję banków spółdzielczych w dobie spowolnienia?

- Pozycja banków spółdzielczych powinna wzrastać. Spowolnienie gospodarcze to szansa na dynamiczny rozwój sektora bankowości spółdzielczej. Między innymi dlatego, że wśród głównych atutów banków spółdzielczych można wymienić: 579 banków spółdzielczych posiada ok. 4200 placówek na terenie całej Polski, klientami strategicznymi są MŚP, które są zdrową częścią polskiej gospodarki, a także samorządy i klienci indywidualni związani głównie z rolnictwem, czyli również główni beneficjenci środków unijnych.

Banki spółdzielcze posiadają ponadto nadwyżkę depozytów nad kredytami mając tym samym możliwości uruchomienia odważnej akcji kredytowej i pozyskania nowych grup klientów. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez PENTOR, których wyniki wykazały, że banki spółdzielcze są wskazywane przez swoich klientów jako banki pewne i godne zaufania.

- Jaką rolę KZBS pełnić będzie w przyszłości?

- KZBS tworzy jednolitą organizację mówiącą jednym głosem bankowości spółdzielczej, podejmującą zrozumiałe i transparentne działania. Rola KZBS dodatkowo wzrośnie w przypadku powszechności członkostwa, co pozwoli na ukształtowanie optymalnego modelu bankowości spółdzielczej i w rezultacie przyczyniać się będzie do umacniania pozytywnego wizerunku oraz wzrostu konkurencyjności, doprowadzając do zwiększenia udziału w rynku. Dodatkowo KZBS uczestnicząc w międzynarodowych i europejskich organizacjach spółdzielczych aktywnie działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań funkcjonujących na międzynarodowej arenie bankowości spółdzielczej.