Grupa Ciech odnotowała 11 proc. zysku

Grupa Chemiczna Ciech zamknęła I półrocze przychodami ze sprzedaży na poziomie 1,85 miliarda złotych i wynikiem netto przekraczającym 35 milionów złotych. Zysk operacyjny w II kwartale wzrósł o 11 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Grupa przypomina, że trwa proces prywatyzacyjny trzech partnerów Polskiego Konsorcjum Chemicznego - Ciechu, Azotów Tarnówi ZAK-u. Gotowe są już dwa memoranda informacyjne, które przedstawiają między innymi możliwe powiązania tych spółek. Pierwsze zostało opracowane przez doradcę prywatyzacyjnego Nafty Polskiej, która prowadzi proces prywatyzacji firmy. Drugie - przez zarząd firmy. Zestaw doradcy trafił już do kilkunastu inwestorów. Następnych kilku otrzyma je wkrótce. Zgodnie z harmonogramem do połowy września tego roku zainteresowane instytucje mogą zgłaszać swoje oferty. Proces wyboru inwestora powinien być zamknięty przed końcem roku.

Z drugim memorandum, zawierającym strategię rozwoju trzech spółek do 2016 roku zapoznają się inwestorzy, którzy znajdą się na krótkiej kiście 2 do 5 instytucji. Prezes Ciechy Ryszard Kunicki zaznacza, że prezentując ten dokument chciano wskazać na celowośc zakupu całej trójki, co jest preferowaną formą sprzedaży. Dodał, że możliwe są też inne warianty - zakup dwóch lub każdej firmy z osobno.