"Rz": Rewolucja w kredytach

Pożyczki i kredyty bankowe zdrożeją, ale za to będą przyznawane na jasnych zasadach. Już we wtorek rząd ma przyjąć założenia do ustawy o kredycie konsumenckim. Nowe przepisy będą dotyczyły pożyczek i kredytów do 255 tys. zł (obecnie do 80 tys. zł).- pisze "Rzeczpospolita".

Klient będzie miał więcej czasu do namysłu, czy pożyczka jest mu rzeczywiście potrzebna - zamiast obecnych dziesięciu aż 14 dni na rezygnację z umowy z bankiem. Jeśli jednak pożyczkodawca nie poinformuje go o możliwości odstąpienia, to będzie mógł się wycofać nawet po kilku latach.- informuje "Rz"

Jak donosi "Rz", banki w specjalnym arkuszu informacyjnym dla klienta będą przedstawiały dane o kwocie kredytu, spreadzie, kursach walutowych, oprocentowaniu, zasadach kapitalizacji odsetek. W formularzu będą także: lista kosztów, rozpisanie płatności za pierwszy rok, opłaty i prowizje za wcześniejszą spłatę.

Zdaniem bankowców taka zmiana spowoduje podrożenie kredytów. Zdrożeją też marże.

Konsumenci stracą też prawo do bezpłatnej wcześniejszej spłaty kredytu. Za zwrot pieniędzy przed terminem będą musieli zapłacić do 1 proc. oddawanej kwoty.

Zmiany mają dotyczyć nie tylko kredytów konsumpcyjnych, ale też pożyczek gotówkowych oraz tych udzielanych w lombardach. Natomiast przepisy nie będą obejmowały kredytów hipotecznych.