Przetargi: (względnie) dobry początek roku

W pierwszym miesiącu bieżącego roku liczba ogłaszanych przetargów publicznych spadła wprawdzie względem grudnia '11, ale w porównaniu do analogicznego miesiąca rok temu zauważalnie wzrosła - wynika z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. ...

W pierwszym miesiącu bieżącego roku liczba ogłaszanych przetargów publicznych spadła wprawdzie względem grudnia ?11, ale w porównaniu do analogicznego miesiąca rok temu zauważalnie wzrosła ? wynika z raportu opracowanego przez serwis eGospodarka.pl. Mamy już za sobą sezonowy spadek w budownictwie. W styczniu liczba ogłoszeń przetargowych z segmentu budowlanego była zauważalnie wyższa niż jeszcze miesiąc wcześniej.

 Dane zebrane przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl , pokazują, że w pierwszym miesiącu 2012 roku liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych spadła względem grudnia 2011 o 24,10 procent. Tak poważny spadek to ?zasługa? dwóch kategorii zamówień ? dostaw towarów oraz dostaw usług. W obu tych segmentach miesięczny spadek wyniósł ponad 30 procent! Wynik sumaryczny poprawił segment budowlany ? dane wyraźnie wskazują, że zimowe minimum zamówień budowlanych mamy już za sobą. W styczniu ogłoszeń z sektora ?budowlanki? było aż 67,9 procent więcej niż miesiąc wcześniej.

Styczniowy wynik całkowity to 11 tys. 62 ogłoszenia. W grudniu ubiegłego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się 14 tys. 474 ogłoszeń, wobec 17 tys. 493 w listopadzie, 16 tys. 33 ogłoszeń w październiku, 16 tys. 688 we wrześniu.

Tegoroczny styczeń jest zauważalnie lepszy niż we wcześniejszych latach. Wyjątkiem jest niestety segment budowlany. Wszystko wskazuje na to, że spowolnienie inwestycyjne rozpoczęte w ubiegłym roku utrzyma się również i w roku bieżącym. Styczniowa liczba ogłoszonych postępowań przetargowych na prace budowlane jest wprawdzie nieco wyższa niż rok temu, ale na tle lat poprzednich nie wygląda imponująco.

Oszczędności budżetowe ? i to zarówno budżetu centralnego jak jednostek samorządowych przynoszą już negatywne efekty. Zadłużone państwo i zadłużone samorządy ograniczają inwestycje, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na prace budowlane. Dodatkowo na spadek poziomu inwestycji ma wpływ wyczerpywanie się funduszy unijnych, a poprawę być może przyniesie kolejne rozdanie unijnego budżetu.

Inflacja hamuje. Inwestycje również

Według wstępnych danych GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2012 roku wzrosły o 0,7 proc. w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.  W odniesieniu zaś do stycznia 2011 roku były wyższe o 4,1 proc. Wynik ten okazał się być niższym od oczekiwań analityków. Największy wpływ na kształtowanie się wskaźnika inflacji w styczniu 2012 r. miały ceny żywności i napojów bezalkoholowych, a także dóbr i usług związanych z mieszkaniem i  transportem. Wzrost cen odnotowano też w rekreacji i kulturze, restauracjach i hotelach oraz w edukacji. Mniej płaciliśmy natomiast za usługi związane ze zdrowiem. W przypadku sektora łączności ceny pozostały stabilne.

Do niższej inflacji przyczynił się coraz mocniejszy złoty. W kolejnych miesiącach ceny będą dalej wolno spadać. Złoty umacnia się już od kilku tygodni, dzięki czemu nie rosną tak szybko ceny towarów importowanych, zwłaszcza paliw na stacjach benzynowych.

 Jak podał GUS, styczeń był  kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych  i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2011 roku. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż  przed rokiem, była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Mniej osób niż w grudniu i styczniu 2011 r.  wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu stycznia 2012 roku urzędy pracy dysponowały większą  liczbą ofert pracy niż w grudniu i styczniu 2011 roku. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia  2012 r. stanowili 13,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2011 r. ? 12,5%, w styczniu 2011 r. ? 13,1%).

Styczeń, podobnie, jak grudzień, należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie, co w miesiącach zimowych wynika z przyczyn sezonowych. Do wzrostu bezrobocia w styczniu przyczyniły się dodatkowo m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2011 roku, jak również rejestracje osób, które dotychczas nie pracowały. Liczna grupa osób powróciła również do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, zawieranych najczęściej do końca roku.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lutym oceniany był negatywnie, podobnie jak przed miesiącem i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływ na utrzymywanie się niekorzystnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury mają bardziej pesymistyczne niż w styczniu oceny bieżące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej przy mniej negatywnych niż przed miesiącem odpowiednich prognozach. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieznacznie większy od prognozowanego w styczniu.

? Zawierucha w strefie euro trwa. O ile Grecja została już praktycznie spisana na straty, i pytaniem nie jest czy ale kiedy i jak to państwo ogłosi bankructwo, to czarne chmury pojawiają się w kolejnych krajach, czyli Hiszpanii i we Włoszech. Niestety zaczyna również cierpieć gospodarka Niemiec, a to nasz najważniejszy partner handlowy. Problemy naszego zachodniego sąsiada dość szybko przełożą się na gorszą sytuację rodzimych eksporterów ? mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl . ?  Wprawdzie stan polskiej gospodarki na tle europejskich sąsiadów jest raczej dobry, lecz nie miejmy złudzeń. Stan naszych publicznych finansów określają czynniki zewnętrzne. Wysokie zadłużenie sektora publicznego, niebotycznie wręcz rosnące koszty obsługi długu, wysokie transfery socjalne, wciąż mało prorozwojowa konstrukcja budżetu, rosnące obciążenia podatkowe ? te wszystkie czynniki duszą polską gospodarkę. Niestety czas darmowych obiadów się kończy, więc zarówno w Europie, jak i w Polsce, czeka nas czas oszczędzania i wysokich podatków. Oszczędności już obejmują inwestycje publiczne. Bieżący i przyszły rok z pewnością przyniosą więc poważne ograniczenia przetargów publicznych z zakresu budownictwa ? dodaje Beata Szkodzin.

Budownictwo nadal zwalnia

Struktura ogłaszanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nadal wskazuje na spowolnienie w publicznych inwestycjach budowlanych. Pomimo relatywnego przyrostu sumarycznej liczby ogłoszeń na prace budowlane względem grudnia i stycznia ubiegłego roku, analiza szczegółów ogłoszeń przetargowych nie pozwala na większy optymizm ? trwają wprawdzie prace budowlane wykończeniowe oraz drobne prace remontowe, ale nie startują nowe, duże projekty infrastrukturalne.

Względem stycznia ubiegłego roku dość poważnie spadła liczba ogłoszeń na roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (-25,37 procent), usługi nadzoru budowlanego (spadek rdr o 25,37 procent), roboty w zakresie naprawy dróg (spadek liczby w relacji rocznej o 16,83 procent), roboty w zakresie nawierzchni dróg (-14,00 proc.), roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (-13,19 procent), roboty drogowe (-5,06 procent).

Wprawdzie największe spadki roczne wystąpiły w innych segmentach (usługi szkolnictwa średniego, usługi odśnieżania, usługi usuwania oblodzeń, usługi szkolnictwa podstawowego), lecz mają one charakter sezonowy ? jednorazowy.

W relacji rocznej najpoważniej wzrosło w styczniu zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne (przyrost liczby ogłoszeń o 600 procent!), usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (+253,57 proc.),  usługi ubezpieczeniowe (+154,55 procent), usługi edukacyjne i szkoleniowe (+84,71 procent), usługi szkolenia zawodowego (+76,92 proc.), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (+72,84 proc.), usługi w zakresie nieruchomości (+58,43 proc.), roboty malarskie (+56,36 proc.), tynkowanie (+50,00 proc.).

W stosunku do grudnia 2011 najbardziej spadło zapotrzebowanie na usługi pocztowe (spadek w ciągu miesiąca o 80,86 procent), usługi udzielania kredytu (-79,65 procent), usługi odśnieżania (-78,33 proc.), usługi dostarczania posiłków do szkół (-74,79 proc.), przesył energii elektrycznej (-74,56 procent), usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób (-73,39 proc.), usługi usuwania oblodzeń (-73,28 procent), usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych (-70,73 procent), usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (-70,71 proc.).

Większe zapotrzebowanie w styczniu 2012 niż miesiąc wcześniej zanotowano w przypadku prac związanych z remontem dróg: roboty w zakresie naprawy dróg (przyrost względem grudnia o 254,93 procent), roboty w zakresie budowy dróg (w styczniu o 222,50 procent więcej niż w grudniu), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (+191,89 proc.), roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (+185,19 proc.), instalowanie znaków drogowych (+153,13 proc.), roboty drogowe (+145,90 procent), roboty w zakresie nawierzchni dróg (+138,89 procent). Cóż, zima powoli się kończy i czas naprawiać drogi uszkodzone przez mrozy.

* * * * * * * * * * * * *

O eGospodarka.pl

 

eGospodarka.pl ( www.egospodarka.pl ) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w marcu 2011 roku serwis eGospodarka.pl zanotował ponad 1 mln 812 tys. użytkowników, co stawia go w ścisłej czołówce najlepszych serwisów biznesowych. Dział www.przetargi.eGospodarka.pl w marcu odwiedziło natomiast ponad 219 tysięcy osób.

Przydatne linki:

 

http://www.egospodarka.pl

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/prawo_zamowien_publicznych

Dodatkowych informacji udziela:

 

Joanna Gacka, Com-Media PR

 

e-mail: jgacka@com-media.pl

 

tel./fax +48 71 303 23 16