clifford stoll

  • Infowojna wyszła na powierzchnię

    Infowojna wyszła na powierzchnię

    Kiedy pisali o tym teoretycy, nazywana była infowojną, kiedy piszą o tym stratedzy, używają określenia cyber-wojna (cyber-warfare). W przeciągu ostatnich...

    Janusz A. Urbanowicz
Więcej o:

clifford stoll