Best SA

(BST) 20,0000 +0,8000 +4,17% 04.12.2023 14:05
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Best Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia
Prezes:
Borusowski Krzysztof
Sektor:
Wierzytelności
NIP:
5850011412
Regon:
190400344
KRS:
0000017158
ISIN:
PLBEST000010
Kontakt
best@best.com.pl
E-mail
+48 58 769 92 99
Telefon
+48 58 769 92 26
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Borusowski Krzysztof
Prezes Zarządu
Kucner Marek
Wiceprezes Zarządu
Bardan Maciej
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Pawłowicz Leszek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janiszewski Hubert
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Gronicki Mirosław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Filar Dariusz
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Nitka Wacław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Matusiak Maciej
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Krzysztof Borusowski
18 063 134 (81,52%)
24 783 134 (85,82%)
Marek Kucner
3 068 125 (13,85%)
3 068 125 (10,62%)
Pozostali akcjonariusze
1 026 570 (4,63%)
1 026 570 (3,56%)

Wiadomości - giełda