BOŚ SA

(BOS) 9,0500 -0,1000 -1,09% 04.12.2023 13:48
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
Prezes:
Ślązak Emil Stanisław
Sektor:
Banki
NIP:
5270203313
Regon:
006239498
KRS:
0000015525
ISIN:
PLBOS0000019
Kontakt
relacje.inwestorskie@bosbank.pl
Relacje Inwestorskie
+48 515 111 665
Aneta Stelmaszczyk, Kontakt dla inwestorów
+48 22 543 34 34
Telefon
bos@bosbank.pl
E-mail
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Ślązak Emil Stanisław
Wiceprezes Zarządu
Garbarczyk Arkadiusz
Wiceprezes Zarządu
Kasprzak Robert
Wiceprezes Zarządu
Zań Jerzy
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Sadownik Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Marciniak Iwona Maria
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Matysiak Andrzej Grzegorz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Bielarczyk Piotr Wojciech
Członek Rady Nadzorczej
Sałek Paweł
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Wyrzykowski Tadeusz Ludwik
Członek Rady Nadzorczej
Świderska Aleksandra
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
53 951 960 (58,05%)
53 951 960 (58,05%)
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ Aktywów Niepublicznych
8 000 000 (8,61%)
8 000 000 (8,61%)
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
5 148 000 (5,54%)
5 148 000 (5,54%)
Pozostali akcjonariusze
25 847 711 (27,8%)
25 847 711 (27,8%)

Wiadomości - giełda