Comperia SA

(CPL) 6,7000 +0,2000 +3,08% 30.11.2023 11:30
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Comperia.pl Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
Prezes:
Fiecek Szymon
Sektor:
Portale internetowe
NIP:
9512209854
Regon:
140913752
KRS:
0000390656
ISIN:
PLCOMPR00010
Kontakt
biuro@comperia.pl
E-mail
+48 22 642 91 19
Telefon
+48 22 395 52 77
Faks
https://relacje.comperia.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Fiecek Szymon
Prezes Zarządu
Szukalski Paweł
Członek Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Dojnow Marek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bandurowski Paweł
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Czuk Przemysław
Członek Rady Nadzorczej
Mędrala Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Jabłoński Adam
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Talnet Holding Limited
744 890 (21,04%)
1 089 890 (25,79%)
Marek Dojnow
637 378 (18,01%)
841 809 (19,92%)
Adam Jabłoński
409 486 (11,57%)
545 970 (12,92%)
Comperia.pl S.A.
307 635 (8,69%)
307 635 (7,28%)
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
213 403 (6,03%)
213 403 (5,05%)
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
202 296 (5,72%)
202 296 (4,79%)
Pozostali akcjonariusze
1 024 459 (28,94%)
1 024 261 (24,25%)

Wiadomości - giełda