Getin Holding SA

(GTN) 0,5500 -0,0080 -1,43% 26.09.2023 17:00
Kurs odniesienia: 0,5600
Kurs otwarcia: 0,5600
Min 1D: 0,5500
Max 1D: 0,5600
Wolumen obrotu: 176 703
Wartość obrotu: 97 610,0000
Liczba transakcji: 47
Stopa zwrotu 1R: -56,56%
Min 1R: 0,2600 16.05.2023
Max 1R: 1,3200 05.12.2022
Wybrany okres: 26.09.2023
-
1D
1T
1M
3M
6M
1R
5L
MAX

Wiadomości - giełda

Getin, czyli jeden z wiodących podmiotów w polskim sektorze bankowym

Getin i jego historia

Historia Getin zaczyna się od dnia 3 października 1990 r., kiedy to na mocy decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego powołano GBG Bank, czyli Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. W 1995 r. pojawił się inwestor strategiczny, który miał pomóc w poprawie sytuacji finansowej spółki. Był to Powszechny Bank Kredytowy S.A. W latach 2002 - 2004 GBG istniał w ramach grupy kapitałowej Banku Przemysłowo - Handlowego PBK. W dniu 25 maja 2004 r. Getin Holding zakupił bank. Dlatego też w dniu 24 września 2004 r. dokonano zmiany nazwy na Getin Bank S.A. W nowym kształcie bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi. Z Getin wydzielona została część banku, która zajmowała się kredytami hipotecznymi i funkcjonowała pod nazwą Dom Bank. Natomiast w styczniu 2010 r. doszło do połączenia Getin Bank i Noble Bank pod nową nazwą - Getin Noble Bank S.A., do którego należą marki Getina Bank związany z działalnością detaliczną, Noble - Bankowość Osobista i Noble Bank związany z bankowością private banking. W niedługim czasie ma mieć miejsce restrukturyzacja, która doprowadzi do powstania nowej marki w postaci VeloBanku.

Getin notowania - od czego zależą?

Jedną z firm znajdujących się na giełdzie papierów wartościowych jest, czy raczej obecnie był, Getin. Notowania zaś zależą od wielu czynników, m. in.: poziomu prowadzonych inwestycji, poziomu inflacji, wzrostu konkurencji, tempa wzrostu gospodarczego, wysokości stóp procentowych. Codziennie następuje otwarcie nowej sesji na giełdzie. Wówczas publikowane są wartości indeksów wyliczonych na podstawie teoretycznych kursów otwarcia, czyli cen z poprzedniego dnia. Istotne jest to, że wartość ceny akcji danej spółki jest wprost proporcjonalna do wartości spółki.

Getin na GPW

Getin był na GPW, czyli Giełdzie Papierów Wartościowych, ale po ogłoszeniu przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, akcje i obligacje zostały umorzone. Ogłoszono bowiem, że zlecenia maklerskie sprzed daty 29 września 2022 r. tracą ważność, a po tym dniu - nie będą przyjmowane. Getin i dywidenda - czy była wypłacana? Dywidenda jest wypłatą dla posiadaczy akcji, która pobierana jest akcjonariuszom od zysków, które dana spółka uzyskała w określonym roku obrotowym. Wartość samej wypłaty ustala zarząd spółki. Choć takie zarabianie jest przyjemną perspektywą dla inwestorów, to jednak spółki nie mają obowiązku dokonywania takich wypłat. Analogicznie dotyczy to sytuacji Getin. Dywidenda w tym wypadku nie była wypłacana przez okres istnienia i funkcjonowania tego banku.

Getin - jak kupić akcje?

Co do zasady zakup akcji możliwy jest poprzez posiadanie rachunku maklerskiego, który można założyć w domu maklerskim. Czasem możliwe to jest też jako opcja do konta osobistego w niektórych bankach. Dokonuje się wpłaty określonej kwoty pieniędzy jako depozytu do zakupu akcji, które wyszukuje się przy pomocy maklera lub brokera albo osobiście. W przypadku Getin i pytania, jak kupić akcje, wskazać należy, że aktualnie nie jest to możliwe. Getin Bank formalnie przestał istnieć. Po restrukturyzacji funkcjonował będzie jako VeloBank i wówczas będzie można inwestować w papiery wartościowe tego podmiotu.