Intersport Polska SA

(IPO) 1,0300 -0,0400 -3,74% 30.11.2023 16:14
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Intersport Polska Spółka Akcyjna
Adres:
Cholerzyn 382, 32-060 Liszki
Prezes:
Kaczmarek Marek
Sektor:
Odzież i obuwie
NIP:
6760016553
Regon:
003900187
KRS:
0000216182
ISIN:
PLINTSP00038
Kontakt
biuro@intersport.pl
E-mail
akcjonariusze@intersport.pl
Relacje Inwestorskie
+48 12 44 48 100
Telefon
+48 12 44 48 103
Telefon
+48 12 44 48 000
Faks
https://inwestor.intersport.pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Kaczmarek Marek
Prezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Pieła Janusz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pieła Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej
Mamak Wojciech
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Bosowski Łukasz
Członek Rady Nadzorczej
Dygas Piotr
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Skowroński Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny
Mikulski Wojciech
Członek Rady Nadzorczej
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Porozumienie Akcjonariuszy: OTCF S.A., Wojciech Mikulski, Łukasz Bosowski
9 995 000 (29,28%)
9 995 000 (25,79%)
Krzysztof Pieła
7 691 229 (22,53%)
8 927 895 (23,04%)
Janusz Pieła
3 857 895 (11,3%)
3 857 895 (9,95%)
Sławomir Gil
1 641 550 (4,81%)
2 891 550 (7,46%)
Artur Mikołajko
1 250 000 (3,66%)
2 500 000 (6,45%)
Marcin Bogdani
1 945 275 (5,7%)
1 945 275 (5,02%)
Pozostali akcjonariusze
7 749 751 (22,72%)
8 638 251 (22,29%)

Wiadomości - giełda