MW Trade SA

(MWT) 6,0000 0,0000 0% 04.12.2023 10:30
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
M.W. Trade Spółka Akcyjna
Adres:
ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław
Prezes:
Wasilewski Rafał
Sektor:
Inwestycje
NIP:
8971695167
Regon:
933004286
KRS:
0000286915
ISIN:
PLMWTRD00013
Kontakt
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl
Relacje Inwestorskie
biuro@mwtrade.pl
E-mail
+48 71 790 20 50
Telefon
+48 71 790 20 55
Faks
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Wasilewski Rafał
Prezes Zarządu
Mizuro Maciej
Wiceprezes Zarządu
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Mączka Tomasz
Przewodniczący Rady Nadzorczej Niezależny
Wasilewski Bogdan
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Solan Radosław
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu
Piontek Krzysztof
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Sukacz Dawid
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Członek Komitetu Audytu
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Beyondream Investments Ltd zależny od Rafał Wasilewski
1 532 000 (60,02%)
1 532 000 (60,02%)
Marcin Billewicz wraz z Certus Development sp. z o.o.
200 000 (7,84%)
200 000 (7,84%)
Maciej Mizuro
148 898 (5,83%)
148 898 (5,83%)
Pozostali akcjonariusze
671 641 (26,31%)
671 641 (26,31%)

Wiadomości - giełda