Orange Polska SA

(OPL) 8,2180 +0,0060 +0,07% 05.12.2023 17:00
Dane szczegółowe
Nazwa spółki:
Orange Polska Spółka Akcyjna
Adres:
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Prezes:
Ducarroz Julien
Sektor:
Telekomunikacja
NIP:
5260250995
Regon:
012100784
KRS:
0000010681
ISIN:
PLTLKPL00017
Kontakt
investors@orange.com
Relacje Inwestorskie
+48 22 527 23 23
Relacje Inwestorskie
leszek.iwaszko@orange.com
Leszek Iwaszko, Dyrektor Relacji Inwestorskich
+48 22 527 23 23
Leszek Iwaszko, Dyrektor Relacji Inwestorskich
elzbieta.garlikowska@orange.com
Elżbieta Garlikowska, Relacje Inwestorskie
sylwia.wojtkowska@orange.com
Sylwia Wojtkowska, Relacje Inwestorskie
piotr.lesnik@orange.com
Piotr Leśnik, Relacje Inwestorskie
https://www.orange-ir.pl/pl/
Relacje Inwestorskie
Skład zarządu
Nazwisko i imię
Funkcja
Ducarroz Julien
Prezes Zarządu
Dudek Jolanta
Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Konsumenckiego
Leśniewska Bożena
Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego
Drożdż Witold
Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych
Jaworski Piotr Tadeusz
Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii
Kowalski Jacek
Członek Zarządu ds. Human Capital
Kunicki Jacek
Członek Zarządu ds. Finansów
Nowohoński Maciej
Członek Zarządu ds. Rynku Hurtowego i Sprzedaży Nieruchomości
Skład rady nadzorczej
Nazwisko i imię
Funkcja
Witucki Maciej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jégo-Laveissi?re Mari-Noëlle
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ricau Marc
Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytowego i Komitetu ds. Wynagrodzeń
Houlden John Russell
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytowego
Pasło-Wiśniewska Maria
Członek Rady Nadzorczej Niezależny, Przewodnicząca Komitetu ds. Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytowego, Członek Komitetu ds. Strategii
Vignolles Jean-Marc
Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Komitetu ds. Strategii
Akcjonariat
Nazwa
Liczba akcji
Liczba głosów
Orange S.A.
664 999 999 (50,67%)
664 999 999 (50,67%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
101 073 007 (7,7%)
101 073 007 (7,7%)
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
72 053 524 (5,49%)
72 053 524 (5,49%)
Pozostali akcjonariusze
474 230 949 (36,14%)
474 230 949 (36,14%)

Wiadomości - giełda