iida awards

  • Drogi z piasku

    Drogi z piasku

    A w zasadzie z piaskowca, wytwarzanego na miejscu dzięki bakteriom.

    Leszek Karlik
Więcej o:

iida awards

  • Drogi z piasku

    Taką alternatywną dla asfaltu koncepcję przedstawili zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu IIDA Awards, Thomas Kosbau i Andrew Wetzler. Zamiast wykorzystywać asfalt (do którego wytwarzania potrzeba ropy) proponują wykorzystanie mieszanki piasku z dodawanymi na miejscu bakteriami Bacillus Pasteuri