Światowe Forum Ekonomiczne o 10 najbardziej obiecujących technologiach roku 2012

Organizowanie informacji, bezprzewodowe przesyłanie prądu, spersonalizowana medycyna i inne.

W trakcie zeszłorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w Abu Dhabi, ponad siedmiuset ekspertów dyskutowało na temat szkolnictwa, biznesu, rządów czy technologii. Osoby z ponad osiemdziesięciu krajów mówiły o zagrożeniach, sukcesach, wykorzystanych (i nie) szansach czy strategiach na przyszłość w najważniejszych sprawach dla ludzkości.

Wśród poruszonych zagadnień znalazły się także technologie, które mogą mieć największy wpływ na społeczeństwa, środowisko czy ekonomię całego świata w roku 2012. Z wszystkich omówionych stworzono listę dziesięciu, które mają największą szansę stania się rozwiązaniem dla jednego z palących problemów ludzkości. Listę ułożono według potencjału technologii. Na pierwszym miejscu znalazła się ta, która ma największy.

Dodawanie wartości informacjomDodawanie wartości informacjom fot. Shutterstock

1. Dodawanie wartości informacjom

Światowe Forum Ekonomiczne uważa, iż nigdy w historii ludzkości nie mieliśmy dostępu do takiej ilości informacji jak obecnie. Ich ilość wciąż wzrasta. Może to doprowadzić do sytuacji, w której "szumu" będzie więcej niż treści, które da się efektywnie wykorzystać. Kluczem do poprawienia tej sytuacji mają być innowacyjne technologie prowadzące do organizowania, gromadzenia i przetwarzania danych - wyławiania ich z globalnego szumu.

2. Biologia syntetyczna i inżynieria metaboliczna

Technologie, metody naukowe i działania prowadzące do wytworzenia procesów lub organizmów pełniących konkretną funkcję. Może to być przetwarzanie biomasy w chemikalia czy paliwa potrzebne ludzkości czy tworzenie nowych leków.

3. Zielona Rewolucja 2.0

Połączenie badań naukowych i nowych osiągnięć z zakresu biologii i fizyki. Mają one doprowadzić do wzrostu wydajności pól - większych plonów. Jednocześnie mają minimalizować niekorzystny wpływ działań ludzkich, stosowania sztucznych nawozów na środowisko naturalne, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w rolnictwie i zredukować jego zależności od wody i energii.

4. Materiały tworzone w nanoskali

Materiały uszyte na miarę. Takie, którymi da się manipulować i projektować je w skali molekularnej. Mają one doprowadzić do kolejnej rewolucji energetycznej - zmniejszyć nasze uzależnienie od surowców naturalnych, a zarazem zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych.

5. Biologia systemowa oraz modelowanie komputerowe / symulacja systemów chemicznych i biologicznych

Połączenie badań naukowych i nowych osiągnięć z zakresu biologii i chemii. Mają one doprowadzić do wytworzenia nowych rodzajów terapii, materiałów i procesów, które będą bardzo efektywne, a zarazem w minimalny sposób wpływały na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne.

Unia chce ofiary z naszego tlenu i naszego węgla. Konkretnie z dwutlenku węgla. Pod brukselskim jarzmem Polak nie ma nawet prawa oddychać, czym mu się podobaUnia chce ofiary z naszego tlenu i naszego węgla. Konkretnie z dwutlenku węgla. Pod brukselskim jarzmem Polak nie ma nawet prawa oddychać, czym mu się podoba fot. Shutterstock

6. Wykorzystywanie dwutlenku węgla jako surowca

Procesy prowadzące do zamienienia dwutlenku węgla w wartościowe węglowodory i inne związki zawierające dwutlenek węgla, które mogłyby zostać wykorzystane w przemyśle chemicznym. Sposób wykorzystania dwutlenku węgla jako alternatywy dla produktów ropopochodnych.

7. Bezprzewodowe przesyłanie energii

Technologie, które sprawią, że prąd będzie efektywnie przesyłany bezprzewodowo. Rozwiązania, które mają doprowadzić do zmiany stylu naszego życia, wpłynąć na to jak korzystamy z elektroniki użytkowej w tak znaczący sposób jak Wi-Fi wpłynęło na dostępność Internetu.

8. Bardziej pojemne akumulatory, lepsze systemy energetyczne

Rozwój technologii opartych m.in. o elektrody wykonane z użyciem nanotechnologii, ogniwa paliwowe wykorzystujące tzw. stałe tlenki oraz superkondensatorów, których budowa bazuje na węglowych nanomateriałach.

Nanocząstki mogą również 'jeździć' na czerwonych krwinkach, zamiast się za nie 'przebierać'Nanocząstki mogą również "jeździć" na czerwonych krwinkach, zamiast się za nie "przebierać" rys. Peter Allen, UCSB. Society for Experimental Biology and Medicine

9. Personalizowane lekarstwa, żywienie i zapobieganie chorobom

Rozwój genomiki , proteomiki i metabolomiki prowadzący do dostosowania leczenia (użycia lekarstw, ich dawkowania), żywienia i metod zwalczania chorób, do potrzeb pojedynczych osób. Mają one doprowadzić (przy wykorzystaniu biologii syntetycznej i nanotechnologii) do wydłużenia życia ludzkiego i poprawienia stanu zdrowia człowieka do jego późnych lat.

10. Rozwój technologii edukacyjnych

Oparcie edukacji o spersonalizowane rozwiązania z zakresu IT i skoncentrowanie się na potrzebach poszczególnych uczniów. Nastawienie edukacji na rozwijanie krytycznego myślenia oraz kreatywności, a także rozwój technologii (media społecznościowe, kursy internetowe) uzupełniających wiedzę zdobytą poza salą lekcyjną oraz kontynuowanie edukacji po szkole.

Takie dziesięć szeroko rozumianych technologii ma zdaniem Światowego Forum Ekonomicznego być tym, co w 2012 roku może się przyczynić do najszybszego rozwoju ludzkości.

Więcej na temat działalności ŚFE można przeczytać na jego oficjalnym blogu .

[za: World Economic Forum ]

Więcej o: