Katowice - jest szansa na pierwsze w Polsce Inteligentne Miasto?

W Katowicach zakończył się pierwszy etap projektu IBM Executive Service Corps. W jego ramach przeanalizowano metropolię "Silesia" pod kątem przemiany w Inteligentne Miasto.

W ramach projektu konstruowania inteligentnych rozwiązań dla ludzkości i świata eksperci z IBM odbyli miesięczny wolontariat pracowniczy w urzędzie miasta w Katowicach, podczas którego określili "kluczowe wyzwania" dla miasta oraz aglomeracji.

Uczestnicy projektu spotykali się z przedstawicielami administracji publicznej, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz z lokalnymi przedsiębiorcami. Głównie na tej podstawie zdefiniowali problemy miasta i zagadnienia wymagające szczególnej troski w perspektywie dostosowania do koncepcji Inteligentnego Miasta.

Problemy? Jakie problemy?

Wśród rekomendacji ekspertów IBM dla Katowic znalazły się między innymi takie jak:

- Poprawienie wizerunku marketingowego miasta, w tym poprawienie tzw. "pierwszego wrażenia" osób przyjeżdżających do aglomeracji;

- Poprawienie jakości życia - ożywienie i budowa zaplecza kulturalnego oraz rozrywkowego w celu zahamowania trendu migracji młodzieży z miasta;

- Optymalizacja skuteczności i wydajności usług samorządowych, w tym integracja usług i obsługi IT dla całego regionu;

- Podniesienie skuteczności współdziałania uczelni i przedsiębiorstw w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku;

- Umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom zwiększenie zaangażowania w proces planowania rozwoju miasta i Metropolii;

Całość podzielona została na problemy, które uporządkowano w postaci wykresu o osiach: rozwiązanie problemu jest proste/wymaga większych nakładów pracy, oraz daje znaczący/niewielki efekt. To jasna informacja, którymi zagadnieniami należy się zająć w pierwszej kolejności, a które, jako mało efektywne i ciężkie w realizacji można odłożyć na później.

Co dalej?

Za miesiąc, (w lipcu 2010) IBM sprowadzi kolejną grupę menadżerów, którzy rozwiązanie wskazanych problemów zoperacjonalizują (podzielą na konkretne czynności), dając gotowy przepis na pozbycie się "trawiących" aglomerację problemów.

Co by nie mówić, koncepcja Inteligentnego Miasta, w którym wszystkie procesy są przemyślane i zoptymalizowane pod kątem wydajności oraz ekologii to bardzo kusząca perspektywa. Zwłaszcza, że miasta coraz bardziej się rozbudowują. Wchłaniają okoliczne aglomeracje, zwiększając jednocześnie poziom złożoności administrowania podległymi terenami. Porządna analiza przydałaby się nie tylko Katowicom, ale wszystkim większym miastom w Polsce. Ciekawe tylko co z tego rzeczywiście zostanie wprowadzone w życie i dlaczego tak mało?

Łukasz Cichy

Więcej o: