Parlamentarzyści UE chcą zabronić stosowania nanomateriałów

Członkowie Komitetu Ochrony Środowiska UE zaproponowali wprowadzenie zakazu stosowania długich wielościennych nanorurek węglowych oraz nanosrebra, jak również obowiązku etykietowania wszystkich produktów zawierających ?nanomateriały? dowolnej natury.  

Przepis ten może doprowadzić do konieczności etykietowania całej elektroniki, gdyż każdy układ scalony zawierałby w środku "substancje niebezpieczne" - brakuje precyzyjnej definicji tego, czym w zasadzie  mają być nanomateriały.

Co więcej, nadmiernie szeroki zakaz może mocno zaszkodzić europejskiemu przemysłowi. Owszem, istnieją dowody, iż unoszące się w powietrzu i wdychane nanorurki węglowe mają podobny wpływ na płuca co azbest, a nanosrebro ma negatywny wpływ na środowisko, ale w związku z tym należałoby raczej wprowadzić przepisy pilnujące, aby nie dostawały się one do środowiska, a nie zakazywać ich stosowania w ogóle. Nanorurki węglowe stanowiące element kompozytów nie mogą dostać się do płuc, a kompozyty wykorzystujące nanorurki zamiast zwyczajnych włókien węglowych są dużo mocniejsze, co umożliwiłoby tworzenie na przykład lżejszych i zużywających mniej paliwa samolotów.

[via Royal Society of Chemistry ]

Leszek Karlik

Więcej o: