Nowa metoda rozszerzenia puli dawców organów

Nowe badanie może drastycznie rozszerzyć liczbę ludzi ratowanych za pomocą przeszczepów organów, torując drogę do pozyskiwania organów od osób zmarłych na zawał serca.

Do tej pory organy pozyskiwane były albo od żywych dawców (zazwyczaj członków rodziny), lub od osób, u których stwierdzono śmierć mózgu, ale których układ krążenia jest nadal sprawny. Jednak zespół naukowców z wydziału nauk biomedycznych z Uniwersytetu Sunderland, we współpracy z profesorem Davidem Talbotem, chirurgiem transplantologiem ze szpitala w Newcastle pracuje nad metodą rozszerzenia grupy dawców o osoby, które umarły na zawał. Zazwyczaj organy takich osób nie nadają się do wykorzystania z uwagi na brak natlenienia, jednak badacze wykazali, że błyskawiczne ochłodzenie nerek prowadzi do zminimalizowania uszkodzeń organów. Badania na Uniwersytecie Suderland doprowadziły już do stworzenia nowych urządzeń służących do szybkiego schładzania organów i stosowanych w praktyce klinicznej w Zjednoczonym Królestwie.

Aktualnie w Wielkiej Brytanii liczba przeszczepów w ciągu ostatnich 10 lat pozostała bez zmian, podczas kiedy listy oczekiwania na przeszczep się wydłużają, a każdego dnia z braku organów do przeszczepu umiera trzech ludzi. Badania nad pozyskaniem do przeczepu organów od osób, które zmarły na OIOMie, na urazówce lub poza szpitalem  koncentrują się na wykorzystaniu specjalnych płynów fizjologicznych do błyskawicznego schłodzenia organów, chociaż inni badacze z uniwersytetu pracują nad alternatywnym podejściem, wykorzystującym ciepły płyn przenoszący tlen do natleniania organów przed przeszczepem.

Według dr Noela Cartera z grupy badawczej poza nowymi badaniami najistotniejsze jest promowanie transplantologii ogólnie. Cytując:

Wszystkie te badania są bardzo istotne, ale na koniec i tak pozostaje kwestia uzyskania zgody od rodziny, aby możliwe było wykorzystanie tych organów. Więc im bardziej będziemy promować transplantologię, tym większa szansa na to, że ludzie będą udzielać zgody.

W Polsce wprawdzie obowiązuje zasada, że każda osoba zmarła jest dawcą tkanek i narządów o ile nie wyrazi sprzeciwu, jednak w praktyce lekarze rozmawiają z rodzinami potencjalnych dawców, gdyż w razie braku pisemnego oświadczenia zmarłego o braku sprzeciwu przeciwko pobieraniu narządów rodzina może na drodze sądowej blokować przeszczep. Stąd też oświadczenia woli , jakie można znaleźć na WWW, wypełnić i nosić zawsze przy sobie.

[via Science Daily ]

Leszek Karlik

Więcej o: