Awaria komputera europejskiego satelity Goce

Klimatologiczny i geofizyczny satelita ESA ma problemy z przesyłaniem danych na Ziemię w wyniku drugiej awarii komputera.

Goce to flagowy satelita naukowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, zbierający informacje na temat pola grawitacyjnego ziemi oraz cyrkulacji wody w oceanach. Zbierane przez niego dane mają istotne znaczenie dla badań klimatu - pomimo problemów zdążył już zebrać dwie trzecie planowanych danych. Jest to najniżej umieszczony naukowy satelita.

Pierwsze problemy z komputerem pojawiły się w lutym tego roku, główny komputer doznał wtedy wyjątkowo rzadkiej awarii i cały satelita został przełączony na komputer zapasowy. W połowie lipca pojawił się jednak problem z komputerem zapasowym - awarii uległo połączenie pomiędzy płytą główną, a modułem przygotowującym dane telemetryczne do przesłania na ziemię. Pomimo restartu komputera, problemu nie udało się usunąć. W efekcie satelita nie jest w stanie przesyłać zebranych danych na Ziemię.

Zespół zajmujący się satelitą stara się przenieść część zadań na główny komputer, prace nad tym rozwiązaniem potrwają co najmniej do połowy września. Oprócz tego specjalna komisja bada przyczyny awarii komputerów, aby uprzedzić ewentualne problemy w innych satelitach i zapobiec podobnym sytuacjom w innych misjach.

[via BBC ]

Maciej Starzycki

Więcej o: