Spór o satelitę: wyjaśnienie CBK PAN

Otrzymaliśmy wyjaśnienie w sprawie nowej tury głosowania nad nazwą dla satelity BRITE-PL.

Według informacji przekazanych przez panią Renatę Kamińską odpowiedzialną za kontakty z mediami w projekcie BRITE-PL, następna tura głosowania motywowana jest koniecznością zablokowania możliwości automatycznego nabijania głosów:

Ministerstwo poinformowało nas o zamknięciu konkursu i rozpoczeciu drugiej tury z przyczyn niewłaściwie funkcjonującego oprogramowania, które umożliwiało automatyczne nabijanie punktów z tego samego adresu IP oraz że do drugiej tury przeszły nazwy, które uzyskały w pierwszej turze największą liczbę głosów. To czy ta możliwość została wyeleminowana w nowym konkursie pozostawiam do Państwa oceny.
CBK nie jest odpowiedzialne za organizację konkursu. Nasza rola pojawi się dopiero w momencie jego rozstrzygnięcia. Wówczas przyjmiemy wyniki do wiadomości i będzie nam miło ogłosić, że satelity nie są już bezimienne.
CBK PAN na bieżąco śledzi przebieg konkursu. BRITE to przełomowe wydarzenie nie tylko dla polskiej nauki. Rozumiemy, że konkursowi towarzyszą ogromne emocje. Stąd mamy nadzieję, że Ministerstwo wkrótce rozwieje wszystkie wątpliwości  związane z przebiegiem drugiej tury. Z naszej strony bardzo byśmy chcieli by pierwszy polski satelita stał się naszą narodową marką. Projekt ma znaczenie nie tylko dla nauki, ale też dla społeczeństwa. Dzięki BRITE zacznie się mówić w Polsce o polskich projektach kosmicznych, o szansach jakie one stwarzają młodym, ambitnym inżynierom i naukowcom. Polska otrzymała szansę wejścia w dziedzinę gospodarki światowej, którą jest przemysł kosmiczny. Inwestycje w nowe technologie i wspieranie rozwoju nauki są bodźcem dla firm do podążania za światowym postępem.
Więcej o: