Nowy czujnik mierzy pole magnetyczne serca

Klasyczne badanie aktywności serca, to mierzenie jego potencjałów elektrycznych, elektrokardiogram. Amerykańscy naukowcy z Narodowego Instytutu Standardów i Techniki opracowali miniaturowy czujnik, który pozwoli mierzyć także pole magnetyczne ludzkiego serca.

W odróżnieniu od potencjałów elektrycznych, pole magnetyczne serca jest dużo słabsze i do tej pory można było zmierzyć je tylko za pomocą nadprzewodzących interferometrów kwantowych (SQUID-ów). Nowy czujnik opracowany w NIST wykorzystuje chmurkę atomów rubidu której stan badany jest przez naświetlanie podczerwonym laserem.

Testy prowadzono w berlińskim Physikalisch Technische Bundesanstalt, gdyż tam znajduje się komora najlepiej na świecie odizolowana od zewnętrznych pól magnetycznych, które mogłyby zakłócić pomiar. Badania prowadzono w warunkach zbliżonych do klinicznych, sensor był umieszczany pięć milimetrów nad klatką piersiową badanego. Dla porównania, analogiczny pomiar wykonano też za pomocą nadprzewodzącego interferometru kwantowego. Okazało się, że wprawdzie sygnał z nowego czujnika jest bardziej zaszumiony, ale wystarczający do celów diagnostycznych, a w odróżnieniu od SQUID-a tego czujnika nie trzeba chłodzić ciekłym helem.

Dzięki nowym czujnikom magnetycznym można będzie używać pomiarów pola magnetycznego serca do celów diagnostycznych, jednak wymaga to jeszcze opracowania metody ekranowania zewnętrznych pól i badań klinicznych.

[Na podstawie " NIST Mini-Sensor Traces Faint Magnetic Signature of Human Heartbeat " via Science Daily ]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: