magnetokardiogram

  • Nowy czujnik mierzy pole magnetyczne serca

    Nowy czujnik mierzy pole magnetyczne serca

    Klasyczne badanie aktywności serca, to mierzenie jego potencjałów elektrycznych, elektrokardiogram. Amerykańscy naukowcy z Narodowego Instytutu Standardów i...

    Janusz A. Urbanowicz