Europejskie cybermanewry zakończone

Wczoraj zakończyły się internetowe manewry pod kryptonimem CYBER EUROPE 2010. Podczas symulowanych ataków sprawdzano gotowość służb odpierających ataki na europejski Internet.

Zebrani w centrum dowodzenia w Atenach specjaliści koordynowali odpieranie 320 symulowanych ataków na europejski Internet, które stopniowo prowadziły do rozpadu europejskiej sieci. W ćwiczeniach brało udział około 120 osób - 50 w centrum dowodzenia, i 80 w krajach biorących udział. Głównymi celami manewrów było przetestowanie koordynacji działań w sytuacji narastających problemów z łącznością, oraz sprawdzenie skuteczności procedur odpierania ataków.

Ćwiczenia CYBER EUROPE 2010 prowadzone były przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieciowego i Informacyjnego (ENISA).

10 listopada ukaże się raport szczegółowo podsumowujący wyniki manewrów.

[Na podstawie enisa , BBC ]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: