Sekwencer genów do iPhone

Jeśli myśleliście że widzieliście już każdą możliwą przystawkę do iPhone, to się mylicie. Firma Ion Torrent wypuściła właśnie Personal Genome Machine z dokiem do iPhone.

Maszyna wykorzystuje opracowaną przez firmę technologię, pozwalającą na zrównoleglenie procesu sekwencjonowania za pomocą półprzewodnikowych czujników mierzących ilość jonów wodoru powstałych w procesie replikacji DNA.

Celem firmy jest umożliwienie sekwencjonowania genów poza specjalistycznymi laboratoriami, tak jak aparat kompaktowy wyprowadził robienie zdjęć z atelier zawodowych fotografów. Możliwe zastosowania to wprowadzenie biometrycznej autoryzacji kodem genetycznym, szybka diagnostyka chorób o podłożu genetycznym, czy sprawdzanie pokrewieństwa (ojcostwa).

Dok na iPhone jednak wydaje się tylko sztuczką marketingową - iPhone albo iPod Touch służy jedynie do wyświetlania wyników.

[na podstawie informacji firmy Ion Torrent , za Endgadget ]

Janusz A. Urbanowicz

Więcej o: