Każdy aksolotl ma wśród swych cnótl

... zdolność do przetwarzania komórek nowotworowych z powrotem w normalne. Czyli leczenia raka.

Naukowcom z Uniwersytetu Nottingham udało się dokonać w komórkach nowotworu reaktywacji genów zapobiegających niekontrolowanemu podziałowi. Geny supresorowe kontrolują podział komórki, zapobiegając tworzeniu się nowotworów, a ich dezaktywacja jest częstą przyczyną wielu nowotworów, w tym raka piersi.

Zastosowanie do leczenia guza ekstraktu z komórek jajowych aksolotla spowodowało reaktywację genów supresorowych, przez co guz przestał rosnąć. Po 60 dniach od terapii nadal nie było śladu ponownego wzrostu guza. Cytując dr Andrew Johnsona z Centrum Genetyki i Genomiki Uniwersytetu Nottingham:

Zastosowaliśmy nową technologię, wykorzystującą jajka aksolotla. W ciągu ostatnich lat laboratorium dr Johnsona pokazało, że ludzie wyewoluowali ze zwierząt blisko przypominających aksolotle, i z tego powodu białka aksolotli są bardzo podobne do białek ludzkich. Oocyty aksolotli - czyli ich komórki jajowe przed owulacją - są pełne cząstek mających bardzo silne zdolności do modyfikacji epigenetycznej. (...) Pomyśleliśmy, że przez leczenie komórek nowotworowych przy pomocy ekstraktu z oocytów aksolotla możemy odwrócić markery epigenetyczne na genach supresorowych, przywracając ich działanie, i zatrzymując wzrost tkanki nowotworowej.

Odkrycie jest z pewnością przełomowe - możliwość zatrzymania nowotworów to bardzo istotna broń w walce z rakiem. Jednak do praktycznego zastosowania droga daleka. Można przyjąć jako aksjomatl fakt, że aksolotl, zagrożony wyginięciem, nie będzie mógł zostać wykorzystany jako źródło leków antynowotworowych w niezbędnej ilości, naukowcy więc muszą zidentyfikować białko odpowiedzialne za przywracanie sprawności genom supresorowym, i na tej podstawie stworzyć odpowiednie leki.

A aksolotl będzie mógłl wykazywać swój talentl i polotl w spijaniu wódl.

[na podstawie Science Daily oraz wiersza Aksolotl w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka ]

Leszek Karlik

Więcej o: