Solorz-Żak kupił Polkomtel. Cena transakcji: 18 mld złotych

Polkomtel, operator sieci Plus, ma nowego właściciela. Jest nim Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków. Polkomtel został przejęty za 18,1 mld złotych.

Sama transakcja opiewa na 15,1 mld złotych, ale po doliczeniu kosztów dodatkowych (dywidenda, zadłużenie Plusa)  jej całkowita wartość wynosi 18 mld złotych. Jak podaje Rzeczpospolita , Solorz-Żak ma zamiar rozbudować "ogólnopolską sieć ultraszybkiego mobilnego Internetu, łącząc zasoby Polkomtela z zasobami częstotliwości spółek (Aero 2, Mobyland, CenterNet), które już posiada"

W komunikacie KGHM (poprzedniego właściciela Polkomtela) czytamy:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("KGHM") informuje, że 30 czerwca 2011 roku została zawarta, pomiędzy KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.")., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE"), , Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. (razem "Vodafone") i Węglokoks S.A. ("Węglokoks") jako sprzedającymi ("Sprzedający") a Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółką celową kontrolowaną przez Pana Zygmunta Solorz-Żak, jako kupującym ("Kupujący"), przedwstępna umowa sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. ("Umowa"), w tym całego posiadanego przez KGHM pakietu 24,39% akcji Polkomtel S.A. Zgodnie z Umową KGHM sprzeda 5 000 266 zwykłych akcji imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego Polkomtel S.A., za łączną cenę 3 672 146 567 PLN. Cena za sprzedawane akcje zostanie pokryta przez Kupującego gotówką. Całkowita wartość transakcji oparta na wartości przedsiębiorstwa (EV) określona jest w wysokości 18,1 mld PLN. Po odjęciu zadłużenia Polkomtel S.A. i dywidendy, którą Polkomtel S.A. wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli Sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld PLN. Część dywidendy z Polkomtel S.A. za 2010 rok należna dla KGHM wynosi 250 013 300 PLN i zostanie wypłacona do 31 lipca 2011 roku. W przypadku naruszenia określonych zapisów Umowy, Kupujący zobowiązany jest, zgodnie z Umową, zapłacić kary umowne wynoszące ok. 15% ceny. Zapłata ceny oraz kar umownych zostały zabezpieczone poprzez wystawienie akredytyw na rzecz Sprzedających. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która według Umowy, musi zostać pozyskana do końca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwiązaniu, chyba, że strony postanowią inaczej. Po zakończeniu transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. 100% akcji Polkomtel S.A., KGHM, PKN ORLEN S.A., PGE, Vodafone i Węglokoks nie będą posiadali żadnych akcji Polkomtel S.A.
Więcej o: